W głosowaniu uczestniczyło 424 posłów; 422 było za, a dwu przeciw.

Konwencję, między obu krajami, podpisano w Rijadzie 22 lutego 2011 r.

W uzasadnieniu do rządowego projekt ustawy o ratyfikacji konwencji wskazano, że Arabia Saudyjska jest jednym największych pozaeuropejskich odbiorców polskiego eksportu.

"Potencjał współpracy ekonomiczno-handlowej oraz duża komplementarność gospodarcza (zapotrzebowanie gospodarki Arabii Saudyjskiej na maszyny i urządzenia oraz usługi techniczne sektora budowlanego, elektro-energetycznego, gospodarki wodnej, przemysłu stoczniowego i stalowego, a także towary konsumpcyjne) w połączeniu z dużymi wydatkami budżetowymi wskazują na możliwość znacznego zwiększenia wolumenu polskiego eksportu towarowego oraz dalszej aktywizacji dwustronnej współpracy gospodarczej" - napisano.

W latach 2004 - 2008 nastąpił rekordowy wzrost wzajemnych obrotów handlowych

W uzasadnieniu powołano się też na dane resortu gospodarki, z których wynika, że w latach 2004 - 2008 nastąpił rekordowy, czterokrotny, wzrost wzajemnych obrotów handlowych, które - według danych polskich - osiągnęły wartość ok. 640 mln dol. rocznie (96 mln dolarów w 2003 r.), a według danych saudyjskich - 750 mln dol.

W 2008 r. Polska po raz pierwszy od 2004 r. zanotowała dodatni bilans handlowy - ok. 184 mln dol. - z Arabią Saudyjską. Po słabszych wynikach 2009 r. (296 mln dol.), wynikających głównie z dużego spadku w polskim eksporcie (wyroby stalowe, maszyny i urządzenia), w 2010 r. poziom wzajemnych obrotów wrócił do poprzedniego stanu i wyniósł 400 mln dol.