Podatniczka zastanawia się, czy zmienić umowę o pracę na samozatrudnienie.

– Czy będą z tym wiązały się skutki podatkowe – pyta pani Aldona z Kalisza.

Zasady opodatkowania umów cywilnoprawnych w stosunku do umów o pracę różnią się w zakresie rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu.

Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, zwraca uwagę, że stawka jest jednak niezmienna i opodatkowanie następuje według skali. Koszty z uzyskania przychodów z umowy o pracę wynoszą z zasady 111,25 zł miesięcznie i mają charakter stały, niezależnie od wysokości wynagrodzenia.

– Koszty związane z umową-zleceniem wynoszą natomiast 20 proc. przychodu, co powoduje, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia wzrastają też koszty, pomniejszając w sposób efektywny wysokość zobowiązania podatkowego – argumentuje Paweł Jabłonowski.

Jeżeli podatnik wykonuje czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, jednak w ramach działalności gospodarczej, koszty potrącane są w wartościach rzeczywiście ponoszonych wydatków, zatem ich poziom może przekroczyć 20 proc. przychodu.

Osoba wykonująca czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza się już samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika i może dodatkowo skorzystać ze stawki liniowej.

Podstawa prawna

Art. 9a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).