Przyjęte przez rząd rozwiązania umożliwią zmniejszenie wyłącznie w krótkim okresie deficytu i długu publicznego; będzie to tylko przesunięcie długu w czasie. W przyszłości dług ten proporcjonalnie wzrośnie.

Mam poważne obawy, czy ten projekt będzie miał szanse wejść w życie 1 maja. Rozwiązania te są kontrowersyjne, a opozycja ma wiele możliwości, aby przedłużać ich rozpatrywanie. Nie jestem też pewien, czy projekt w kształcie przyjętym przez rząd wyjdzie z parlamentu.

Projekt w sposób bardzo istotny ogranicza część kapitałową systemu emerytalnego. Propozycja Boniego wskazywała na powrót składki do OFE do poziomu 5 proc., przy którym OFE mogłyby funkcjonować prawidłowo. Przyjęta przez rząd propozycja marginalizuje tę część kapitałową i dlatego ten projekt jest kontrowersyjny. Ewidentnie wygrała koncepcja ministra finansów Jacka Rostowskiego i szefowej resortu pracy Jolanty Fedak".