Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak przychody z najmu powinni rozliczyć małżonkowie. W analizowanej sprawie od czerwca 2003 roku podatniczka wynajmuje mieszkanie. Przed osiągnięciem pierwszego przychodu wspólnie z mężem złożyła oświadczenie, że wybierają jako formę opodatkowania ryczałt 8,5-proc. płatny kwartalnie oraz że podatek od całości przychodów będzie opłacała podatniczka.

Oświadczenia te były składane przez nią i męża w latach 2004 – 2007. Za lata 2008 i 2009 małżonkowie nie złożyli już tego oświadczenia.

Jak podkreśla stołeczna izba, dokonany przez podatniczkę w 2007 roku wybór formy opodatkowania uzyskiwanych przez nią przychodów z najmu mieszkania będzie miał zastosowanie również w latach 2008 i 2009, bo podatniczka nie dokonała wyboru innej formy rozliczeń. W związku z tym podatniczka w PIT-28 za lata 2008 i 2009 podlega opodatkowaniu od połowy przychodów z najmu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2011 r. (nr IPPB1/415-1127/10-2/EC).