Przedsiębiorcy mogą odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1/12 dochodu wyliczonego za poprzednie lata podatkowe.

W tym roku, aby skorzystać z uproszczonych zaliczek, trzeba złożyć oświadczenia w urzędzie skarbowym o wyborze tej formy w terminie do 21 lutego (nastąpiło przesunięcie terminu, gdyż 20 lutego wypada w niedzielę).

Jak mówi Wojciech Piotrowski, doradca podatkowy w KPMG, uproszczona metoda eliminuje konsekwencje błędów popełnianych przy obliczaniu wysokości dochodu za kolejne miesiące roku podatkowego.

– Ta metoda jest korzystna dla tych podatników, których dochody nie podlegają większym wahaniom, a także dla tych, których dochody systematycznie rosną. Muszą oni jednak pamiętać, że zaliczki uproszczone są niższe od zaliczek, jakie płaciliby według metody tradycyjnej – dodaje Wojciech Piotrowski.

W takim przypadku może to powodować konieczność dopłaty powstałej w ten sposób różnicy w rozliczeniu rocznym, dlatego istotne jest planowanie finansowe. Jeżeli zatem dochody podatnika w tym okresie wzrosły znacząco, to powinien on, wybierając metodę uproszczoną, utworzyć rezerwę finansową na dopłatę podatku w rozliczeniu rocznym.

Wskazane jest obliczanie na bieżąco w trakcie roku wysokości realnych zaliczek, aby być przygotowanym na dopłatę podatku po zakończeniu roku i z wyprzedzeniem znać jego wysokość.

Natomiast uproszczona metoda opłacania zaliczek nie jest wskazana dla tych podatników, których dochody ulegają znacznym wahaniom w trakcie roku. W ich przypadku istnieje ryzyko przepłacenia zaliczek.

– Metody tej nie zalecam podatnikom mającym znaczne trudności z utrzymaniem płynności finansowej, gdyż dopłata podatku na koniec roku może okazać się zbyt dużym ciężarem finansowym – radzi Wojciech Piotrowski.

Innym uproszczeniem, z którego mogą skorzystać podatnicy, składając oświadczenie do 21 lutego, jest możliwość odprowadzania zaliczek kwartalnych.

Jak mówi Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy w MDDP, zaliczki kwartalne stanowią dogodne rozwiązanie dla przedsiębiorców, pozwalając im na dłuższe korzystanie z tej części wypracowanego dochodu, którą muszą odprowadzić na konto urzędu skarbowego.

– W sytuacji nierównomiernego rozłożenia dochodów i strat w ramach kilku miesięcy możliwe jest skompensowanie tych różnic. W efekcie nastąpi wpłata niższej zaliczki niż w przypadku zaliczek miesięcznych – dodaje Rafał Sidorowicz.

Jak odprowadzać zaliczki uproszczone

Wysokość zaliczek obliczana jest na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-36L za 2009 rok (gdy roczny dochód przekroczył kwotę wolną 3091 zł) albo za 2008 rok

Jeżeli ani w zeznaniu za 2009 ani za 2008 rok podatnik nie osiągnął dochodu z działalności gospodarczej powyżej kwoty wolnej, to nie może wybrać tej metody