1 stycznia podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Wysłał do urzędu skarbowego oświadczenie, że chce rozliczać się z urzędem skarbowym według zasad przewidzianych dla liniowego PIT.

– Czy przed uzyskaniem pierwszego przychodu można jeszcze zmienić formę opodatkowania – pyta pan Jan z Międzylesia.

Wybór formy opodatkowania, czy to stawki liniowej, czy też formy zryczałtowanego opodatkowania, wymaga złożenia stosownego oświadczenia najpóźniej do 20 stycznia danego roku podatkowego, za który składane jest oświadczenie o chęci opodatkowania w takiej formie.

Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, wyjaśnia, że jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, oświadczenie powinno być złożone do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przychodów.

– Ponieważ podatek dochodowy ma charakter rozliczenia rocznego, wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia, o którym mowa powyżej, wyklucza możliwość zmiany formy rozliczenia przynajmniej do końca danego roku podatkowego po wyborze stosownej formy rozliczenia – ostrzega Paweł Jabłonowski.

Ekspert dodaje, że jeżeli przedsiębiorcy uda się złożyć odwołanie oświadczenia woli w taki sposób, że dotrze do organu podatkowego wcześniej albo w tym samym czasie co pierwotne oświadczenie woli, nie powinno być wątpliwości co do skuteczności takiego odwołania.

Jeżeli jednak termin graniczny do złożenia oświadczenia woli o chęci opodatkowania w szczególnej formie jeszcze nie upłynął, podatnik powinien mieć możliwość zmiany uprzednio złożonego oświadczenia woli, trzeba bowiem przyjąć, że termin na złożenie oświadczenia jest zastrzeżony na korzyść podatnika.

– Organ powinien przyjąć oświadczenie o nowej treści jako właściwe – podkreśla Paweł Jabłonowski.

Po upływie terminów ustawowych zmiana formy opodatkowania jest tylko możliwa na skutek utraty do niej prawa, czyli np. przekroczenia obrotów dających prawo do opodatkowania na zasadach zryczałtowanych.

Ważne!

Do 20 stycznia trzeba było zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, w jaki sposób będziemy płacić podatek w tym roku. Chodzi o podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie firmy w 2011 roku lub zaczęli uzyskiwać przychody z najmu