Decyzja zapadła na podstawie określonych w zarządzeniu nr 39 z 21 września 2010 r. kompetencji dyrektorów izb skarbowych do kształtowania struktury organizacyjnej izb skarbowych. Jak wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19417), od 1 kwietnia 2011 r. nowym miejscem świadczenia pracy pracowników ośrodków zamiejscowych będzie siedziba Izby Skarbowej w Warszawie w budynku przy ul. Felińskiego 2B. Podlegli dyrektorowi izby skarbowej w Warszawie naczelnicy urzędów skarbowych mających siedziby położone najbliżej ośrodków zamiejscowych zostali zobowiązani do zatrudniania na wolne i zwalniające się stanowiska pracy w służbie cywilnej w pierwszej kolejności pracowników ośrodków zamiejscowych. Naczelnicy zostali również zobowiązani do informowania na bieżąco dyrektora izby o zwalniających się stanowiskach pracy.