Wprowadzenie do konwencji polsko-szwajcarskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania przepisów o wymianie informacji podatkowej przewiduje protokół zmieniający z kwietnia 2010 r. Rządowy projekt ustawy o jego ratyfikacji został skierowany do pierwszego czytania w komisjach sejmowych.

W artykule 25a konwencji wprowadzona zostanie klauzula wymiany informacji podatkowych na wszystkie podatki. Informacje będą wymieniane wyłącznie w celu weryfikacji i prawidłowego wdrażania obowiązków podatkowych w gospodarczych relacjach polsko-szwajcarskich. Uzyskane informacje będą stanowiły tajemnicę na takiej samej zasadzie, jak te uzyskane zgodnie z prawem krajowym. Zostaną ujawnione tylko osobom lub organom, w tym sądom i organom administracyjnym, zajmującym się wymiarem lub poborem, egzekucją lub ściganiem albo rozpatrywaniem odwołań w zakresie podatków.