"W związku z upływającym końcem br. okresem obowiązywania wynegocjowanych w 2007 r. obniżonych stawek podatku od towarów i usług, Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zmianie ulegną stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne oraz niskoprzetworzone produkty spożywcze (mięso, ryby, tłuszcze, owoce, warzywa)" - czytamy w komunikacie.

Resort przypomina także, że kwestia stawki VAT w odniesieniu do dostaw przed pierwszym zasiedleniem budynków mieszkalnych i usług związanych z budową, remontem i przebudową budynków mieszkalnych, została odrębnie uregulowana (szeroka definicja budownictwa społecznego) i od 2011 r. w praktyce pozostanie na niezmienionym poziomie 7%. To samo tyczy się usług restauracyjnych.

"W związku z kończącym się okresem obowiązywania niższych stawek Ministerstwo Finansów zwróci się do Komisji Europejskiej (KE) z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmiany dyrektywy regulującej wysokość stawek VAT na niektóre artykuły w państwach UE, aby utrzymać możliwość ich preferencyjnego opodatkowania" - czytamy dalej.

Według resortu, to Komisja ma wyłączną inicjatywę prawodawczą w tej dziedzinie: odpowiada za sporządzanie wniosków w sprawie nowych aktów ustawodawczych i przedkłada je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE. Zmiana dyrektywy wymaga ponadto zgody wszystkich członków UE

"Jednocześnie, aby ograniczyć skutek ewentualnego wygaśnięcia przepisów dot. preferencyjnych stawek VAT, MF przedstawi projekt nowelizacji ustawy o VAT. Przewiduje on wprowadzenie drugiej obniżonej 5% stawki na niskoprzetworzone artykuły spożywcze oraz książki i czasopisma specjalistyczne" - napisano w komunikacie.

Według danych GUS, statystyczny Polak wydawał na niskoprzetworzone artykuły spożywcze ok. 120 zł. Resort finansów oszacował, że podwyżka o 2 pkt proc. (z 3% do 5%) oznacza zwiększony wydatek 2,5 zł w skali miesiąca.

"W przypadku wspomnianej zmiany stawek, przychody budżetu państwa mogą wzrosnąć o ok. 600-800 mln zł" - podsumowano w komunikacie.