Preferencyjną 7-proc. stawką VAT objęte są m.in. usługi związane z wyświetlaniem filmów (kina) oraz wypożyczanie filmu za pośrednictwem platformy cyfrowej. Natomiast wypożyczenie tego filmu ze zwykłej wypożyczalni DVD opodatkowane jest 22-proc. VAT. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14215) odniosło się do postulatów Stowarzyszenia Polskich Wideotek odnośnie do obniżenia stawki VAT. Jak wyjaśnił resort finansów, postanowienia Dyrektywy 2006/ 112/WE zezwalają państwom członkowskim na stosowanie jednej lub dwóch obniżonych stawek VAT, ale jedynie w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku III do tej dyrektywy.

Zgodnie z poz. 7 tego załącznika stawki obniżone można zastosować na: wstęp na przedstawienia, do teatrów, cyrków, na targi, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na koncerty, do muzeów, ogrodów zoologicznych, kin, na wystawy oraz podobne imprezy i obiekty kulturalne. Odzwierciedleniem tego zapisu dyrektywy są w polskich przepisach pozycje: 154, 156 i 157 w załączniku nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z nimi obniżona stawka podatku obowiązuje na usługi związane z wyświetlaniem filmów oraz na wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych oraz świadczone m.in. przez kina, wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe.

Konstrukcja zapisu poz. 7 załącznika III do dyrektywy VAT nie wskazuje na możliwość objęcia obniżoną stawką usług w zakresie wypożyczania filmów.