Podatnik, który w 2009 roku dojeżdżał na zabiegi rehabilitacyjne i chce je odliczyć w rocznym PIT, będzie musiał udowodnić przed fiskusem, że faktycznie z zabiegów korzystał.
Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby niepełnosprawne lub te, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych. Ulga ta polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Jest jednak kilka szczegółów, których niedopilnowanie może pozbawić podatnika ulgi.

Wydatki do odliczenia

Od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć m.in. wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Od dochodu nie będą mogły być odliczone wydatki, np. na odkurzacz, lodówkę czy robota kuchennego. Nawet jeśli urządzenia te ułatwiają życie, nie można uznać ich za sprzęt rehabilitacyjny.

Potrzebne dokumenty

Pewne wydatki rehabilitacyjne mogą być odliczone od dochodu w ramach limitu, tj. do 2280 zł rocznie. W takim przypadku podatnicy nie muszą gromadzić specjalnej dokumentacji, potwierdzającej poniesienie wydatków uwzględnianych w PIT. Nie oznacza to, że podatnik odlicza od dochodu 2280 zł tylko dlatego, że jest osobą niepełnosprawną.
Limitowane odliczenie dotyczy wydatków poniesionych na: opłacenie przewodnika, psa przewodnika oraz dojazdy samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Aby te wydatki pomniejszyły dochód, muszą być faktycznie poniesione. Ponadto urząd skarbowy może poprosić o udowodnienie faktu, że np. dojeżdżał autem na zabiegi rehabilitacyjne i poniósł na ten cel wydatki, które odliczył od dochodu. Wtedy podatnik powinien przedstawić urzędowi każdy dokument, który te fakty potwierdzi. Może to być np. kserokopia karty zabiegowej bądź skierowanie na rehabilitację od lekarza.Autentyczny przewodnik

W praktyce podatnicy często korzystają z możliwości odliczenia w maksymalnej kwocie wydatków na przewodnika lub psa przewodnika. Maksymalny limit na każdą z tych kategorii wydatków to 2280 zł rocznie.
W przypadku korzystania z ulgi na przewodnika lub psa przewodnika urzędnik skarbowy może poprosić podatnika o udowodnienie, że faktycznie posiada on psa, który został odpowiednio przeszkolony, albo że podpisał umowę z osobą, która jest jego przewodnikiem. Bez udowodnienia tych faktów ulga rehabilitacyjna może zostać podatnikowi odebrana.

Wydatki wyższe niż 100 zł

Osoby niepełnosprawne odliczą od swojego dochodu również wydatki na leki. Jednak odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Zatem tylko wydatki przekraczające 100 zł w miesiącu będą mogły być odliczone w rocznym PIT.

Leki musi przepisać lekarz

Aby wydatki na leki odliczyć od dochodu, trzeba będzie pójść do lekarza specjalisty. Od dochodu odlicza się bowiem tylko te wydatki na leki, które zlecił przyjmować stale lub czasowo lekarz specjalista. Na przykład leków na serce nie może wypisać internista, tylko kardiolog. Urzędy skarbowe podkreślają, że zaświadczenie od lekarza przy odliczaniu wydatków na leki będzie potrzebne podatnikowi tylko wówczas, gdy urząd skarbowy poprosi o jego przedstawienie.