Mniejsze dochody, które odnotowują samorządy, zmuszają je do niecodziennych akcji. Przykładowo powiat olsztyński chce zachęcić podatników, którzy kupili i wybudowali domy w gminach wokół Olsztyna, do zameldowania w miejscu zamieszkania. W zamian proponuje im ulgi w opłatach. Jak poinformował DGP Mirosław Pampuch, starosta olsztyński, w styczniu zarząd powiatu podejmie uchwałę, która określi kryteria przyznawania ulg w opłatach za wymianę dokumentów na indywidualny wniosek osób, które po raz pierwszy zameldują się w gminach na terenie powiatu olsztyńskiego. Ulga w opłacie za przerejestrowanie pojazdu dla osób, które po raz pierwszy zameldują się w gminach powiatu olsztyńskiego, wyniesie 35 proc. (w przypadku samochodów osobowych ulga wyniesie około 60 zł, a w przypadku przerejestrowania ciągnika, motocyklu i motoroweru około 40 zł). Za wydanie wtórnika prawa jazdy nowi mieszkańcy gmin w powiecie olsztyńskim zapłacą o 20 proc. mniej (tj. o 14 zł mniej).

Na akcji skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale również gminy. Z informacji starosty wynika, że jeśli podatnik zapłaci 1000 zł podatku dochodowego, do jego gminy trafi 370 zł, a do powiatu 100 zł. A zatem im więcej podatników w danej gminie i powiecie, tym więcej środków do nich wraca i dysponują one większą pulą pieniędzy na realizację zadań własnych, w tym na inwestycje. Z szacunków Teodozego Marcinkiewicza, wójta gminy Stawiguda (jedna z 12 gmin powiatu olsztyńskiego) wynika, że gdyby w gminie zameldowali się wszyscy mieszkańcy, którzy w ostatnim czasie wybudowali nieruchomości na terenie gminy, to budżet gminy Stawiguda mógłby uzyskać dodatkowe 1,5 mln zł więcej w ciągu roku. Za te pieniądze mogłyby powstać nowe chodniki czy place zabaw w najbliższym otoczeniu osób, które zdecydowały się przemeldować.

Podobne akcje, które mają zachęcić mieszkańców do zameldowania, przeprowadzały lub planują przeprowadzić również inne gminy i powiaty, w tym m.in. powiat legionowski oraz dzielnica Warszawa-Ursus. Stołeczny Ratusz informował o akcji skierowanej do wszystkich mieszkańców Warszawy, która zachęcałaby do płacenia podatków w mieście. Podatnicy otrzymaliby m.in. zniżki w teatrach oraz pierwszeństwo w zapisach do żłobków i przedszkoli.