W Polsce obowiązuje zasada powszechności opodatkowania. Oznacza to, że wszystkie uzyskane dochody należy wykazać przed urzędem skarbowym i opodatkować. Taki obowiązek nie dotyczy jedynie dochodów zwolnionych z podatku. Te są jednak szczegółowo wymienione w ustawie o PIT.

Podatnicy, chcąc zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe, mogą korzystać z pewnych ulg podatkowych. Aby je ująć w rocznym PIT, podatnik musi w ciągu roku uzyskać do nich prawo, np. gdy urodzi mu się dziecko, będzie mógł w rocznym PIT skorzystać z ulgi prorodzinnej. Musi tylko zgromadzić dokumenty, które prawo do zwolnienia podatkowego potwierdzą.

Suma przychodów

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Gdy podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku jest generalnie suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem będzie nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Aby skorzystać z ulg podatkowych, należy spełnić ustawowe warunki uprawniające do nich. Praktycznie zawsze trzeba postarać się o szczegółową dokumentację wydatków, aby móc wykazać je w deklaracji podatkowej.

Ważne

Podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Każdy podatnik ma obowiązek rozliczyć się indywidualnie. Wyjątek dotyczy małżonków, którzy wybiorą wspólne rozliczenie PIT

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jakie dokumenty zbierać w trakcie roku, by skorzystać z ulg w rozliczeniu PIT za 2009 rok