Dochód uzyskany ze sprzedaży udziałów w spółkach mających osobowość prawną obciążony jest 19-proc. podatkiem. W przypadku udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodów.

W przypadku sprzedaży udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów z dnia ich objęcia. Jak zaznacza Jan Ursyn-Szantyr, doradca podatkowy, jeżeli te udziały zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, to dla oznaczenia kosztu uzyskania przychodu niezbędne będą dokumenty, z których wynikać będzie nominalna wartość udziału w spółce.

– Nominalna wartość udziałów określana jest w umowie spółki, podatnik powinien zatem zachować umowę spółki – wyjaśnia doradca podatkowy.

Z kolei w przypadku nabycia udziałów spółki już istniejącej, tj. na rynku wtórnym od innego wspólnika, wydatki na nabycie lub objęcie tych udziałów będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów. Zdaniem Jana Ursyna-Szantyra, ze względu na to, że zbycie udziałów potwierdza umowa pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi, podatnik powinien posiadać umowę w celu udowodnienia faktu poniesienia kosztów uzyskania przychodu w zdeklarowanej wysokości.

W przypadku gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, to koszt uzyskania przychodu ustala się na dzień zbycia udziałów. Koszt ten ustala się w wysokości wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia udziałów, które są sprzedawane, nie wyższej jednak niż wartość nominalna udziałów z dnia ich objęcia.