Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu m.in. do urzędu statystycznego. Celem jest uzyskanie numeru identyfikacyjnego REGON, który umożliwia GUS prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku. Do niedawna zgłoszenia dokonywano na formularzu pobieranym w urzędzie statystycznym lub ze strony internetowej urzędu, który następnie był wypełniany i doręczany osobiście lub przesyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Elektroniczny rejestr

Od jesieni 2008 r. przedsiębiorcy, którzy dysponują bezpiecznym podpisem elektronicznym, mogą składać przez internet elektroniczne wnioski RG-1 i RG-2 o wpis, zmianę cech objętych wpisem lub skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego REGON. Budowa e-REGONu trwała zaledwie cztery miesiące.

– Dostarczyliśmy narzędzia aplikacyjne umożliwiające budowę platformy obsługującej elektroniczną wymianę danych w rejestrach REGON – mówi Tomasz Wilecki z Microsoft Polska.

Budową e-REGON-u zajęła się firma wdrożeniowa Timsi. Od kwietnia do sierpnia 2008 r. przygotowała, przetestowała i zrealizowała projekt komunikacji z urzędowym rejestrem REGON przez internet.

– Naszym zadaniem było przygotowanie formularzy, które zainteresowani przedsiębiorcy mogą wypełnić i po opatrzeniu ich podpisem elektronicznym odesłać do urzędu, gdzie generowane jest zaświadczenie – tłumaczy Andrzej Gnyp z Timsi.

– Obecnie pracujemy nad poszerzeniem możliwości komunikacji zainteresowanych przedsiębiorców z urzędem i nad integracją rejestru REGON z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – podkreśla.

Zdalny dostęp

Elektroniczny REGON jest użytkowany zwłaszcza przez podmioty, które często korzystają z tego rejestru, np. kancelarie podatkowe mają dzięki niemu łatwy dostęp do aktualnych zaświadczeń REGON i nie muszą osobiście odwiedzać urzędu, aby uzyskać potrzebne informacje).

Każdy wniosek przesyłany elektronicznie do urzędu musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Urzędowe poświadczenie odbioru złożenia wniosku wraz z numerem sprawy oraz informacją o wystawieniu zaświadczenia do odebrania urząd statystyczny przesyła na adres e-mail podany przez osobę wypełniającą wniosek.

Elektroniczny rejestr REGON akceptuje 13 formatów załączników elektronicznych: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .ODF, .jpg, .gif, .tif, .png, .svg, .zip, .tar, .rar.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU E-REGON

● ułatwienie zainteresowanym podmiotom dostępu do rejestru REGON,

● rozwój systemu komunikacji urzędu z interesantami,

● szybsze uzyskiwanie danych przez urząd,

● szybszy obieg danych w urzędzie,

● oszczędność czasu pracy urzędników.