JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Parafia planuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod nazwą: Remont i konserwacja budynku kościoła. Zadanie to planuje się realizować przy udziale środków finansowych z programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach priorytetu 3 – odnowa i rozwój wsi. Po zakończeniu zadania inwestycja ta będzie stanowiła własność parafii i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Czy parafia ma możliwość odzyskania VAT naliczonego od realizowanego zadania?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Opisana inwestycja nie jest i nie będzie w przyszłości związana ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

W konsekwencji parafii nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem brak jest związku nabywanych towarów i usług dla potrzeb przedmiotowego projektu ze sprzedażą opodatkowaną.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 marca 2009 r. (nr IPPP1/443-173/09-2/AW)