Funkcjonariusze Służby Celnej wysłali list otwarty do premiera Donalda Tuska. Proszą w nim o realizację zobowiązania rządu zawartego w porozumieniu z 30 listopada 1998 r. oraz stanowiska strony rządowej z 30 stycznia 2008 r. w zakresie ustawowego uregulowania uprawnień funkcjonariuszy celnych, a w szczególności uprawnień emerytalnych na poziomie porównywalnym z innymi służbami mundurowymi.

Celnicy podkreślają, że obecnie trwają prace nad projektem ustawy o Służbie Celnej. Twierdzą też, że konieczne jest wprowadzenie zmian w projekcie tej ustawy, stosownie do stanowiska ministra pracy i polityki społecznej oraz innych zobowiązań strony rządowej złożonych w styczniu 2008 r. Celnicy domagają się uregulowania tej kwestii w projekcie ustawy o Służbie Celnej w formie przepisu przejściowego.

Jednocześnie funkcjonariusze na forum celnicy.pl ostrzegają, że przy braku realizacji postulatów od stycznia ubiegłego roku, kiedy to wskutek wieloletnich zaniedbań w Służbie Celnej został zablokowany cały kraj oraz wschodnia granica UE, już od 17 kwietnia mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze podmiotów.