Nieodpłatne nabycie gruntu może znacznie obniżyć koszty działalności gospodarczej. Darowizna jako forma nabycia ma jednak określone konsekwencje podatkowe. Pojawia się pytanie, czy podatnik, który na darowanej działce będzie chciał w ramach działalności budować domy czy mieszkania na sprzedaż, może ich wartość rozliczyć w koszty.

- Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie jest uzależnione przede wszystkim od ustalenia, czy podatnikiem jest osoba fizyczna czy też podmiot podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych - tłumaczy Katarzyna Orzeł, specjalista z Doradztwa Podatkowego KPMG.

Ekspert wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o CIT otrzymanie darowizny stanowi dla obdarowanego podatnika przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanego prawa własności gruntu. Wysokość tego przychodu ustalana jest na podstawie ceny rynkowej darowanego gruntu.

Jak wyjaśnia Katarzyna Orzeł, gdy podatnik na otrzymanym gruncie wybuduje domy, a następnie będzie chciał dokonać ich sprzedaży, będzie mógł zaliczyć ich wartość w koszty uzyskania przychodów. Wysokość kosztu powinna odpowiadać wartości uzyskanego przez podatnika przychodu z tytułu otrzymanej darowizny.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy grunt otrzymała osoba fizyczna, która chce go wykorzystać w późniejszej działalności.

- Wówczas podatnik nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu otrzymanej darowizny - mówi nasz rozmówca.

Przychód nie wystąpi jednak pod warunkiem, że darowizna nie została otrzymana w ramach prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku osoba fizyczna będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu darowizny.

Jak wyjaśnia ekspert, zaliczenie w koszty wartości otrzymanego gruntu przez osobę fizyczną nie będzie możliwe. Przepisy przewidują możliwość określenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieodpłatnie nabytego prawa. Jednak w tym przypadku konieczne jest uprzednie powstanie przychodu, a taki tutaj nie powstanie.

- Nierozpoznanie przychodu wynika z faktu, że z opodatkowania PIT zostały wyłączone przychody podlegające przepisom (nie zawsze opodatkowaniu) w zakresie podatku od spadków i darowizn - konkluduje Katarzyna Orzeł.