Ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym od samochodów sprowadzonych z zagranicy od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. przewiduje, że zwrot nadpłaty przysługuje, gdy wartość wyrażona specjalnym wzorem jest liczbą większą od zera. Dotyczy to podatników, którzy nie ubiegali się wcześniej o nadpłatę w akcyzie. Zwrot nadpłaty dla takich osób przysługuje, gdy nabyły samochód osobowy z innych krajów Unii lub importowały z innych krajów pozaunijnych po upływie dwóch lat kalendarzowych od jego produkcji (rok produkcji liczy się jako pierwszy rok podatkowy).

Podatnicy, którzy otrzymali zwrot nadpłaty, przed wejściem w życie ustawy w kwocie niższej niż wynikałaby ze wzoru, mogą ubiegać się o zwrot różnicy. W tym jednak przypadku muszą złożyć wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zwrotu akcyzy. Podobnie będzie przy odsetkach. Wznowienie postępowania umożliwi odzyskanie odsetek lub skorzystanie ze sposobu obliczenia oprocentowania nadpłaty przewidzianego w ustawie. Ważne jest zachowanie terminu do złożenia wniosku. Wynosi on miesiąc i liczy się od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy. Ustawa weszła w życie 19 lipca, co oznacza, że wniosek musi być złożony do 20 sierpnia 2008 r.