Obowiązek złożenia deklaracji VAT-11 spoczywa na osobach prywatnych, które chociażby jednorazowo sprzedały do krajów Unii Europejskiej nowy środek transportu. Deklaracji tej nie składają podatnicy, którzy są zobowiązani do składania VAT-7, VAT-7K lub VAT-8. Należy pamiętać, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami VAT, jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy.

Jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu, dostawa ich podlega opodatkowaniu VAT niezależnie od tego, kto jest dostawcą i nabywcą towaru. Dostawa taka jest opodatkowana 0-proc. stawką VAT, gdy dostawca posiada dokumenty potwierdzające wywiezienie towarów z terytorium Polski na terytorium innego kraju unijnego. W składanej deklaracji VAT-11 wpisuje się wtedy wartość netto transakcji.

Deklarację VAT-11 składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub miejsca siedziby osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Terminem do złożenia jest ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy dla wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy (wydano towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej). Oznacza to, że sprzedaż nowego samochodu do innego kraju Unii w maju skutkuje złożeniem deklaracji VAT-11 do końca lipca.

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl