■ TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI. Jutro mija termin składania deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11).Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu jest czynnością opodatkowaną, niezależnie od tego, czy podmiot dokonujący dostawy jest podatnikiem VAT.

Więcej www.mf.gov.pl

■ PODATNIK VAT ZAPŁACI PCC. Jeśli podatnik VAT udziela jednorazowo pożyczki i nie ma zamiaru udzielać takich pożyczek w przyszłości, to nie jest to działalność w zakresie VAT i od pożyczki należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 3554/06

KREDYT MOŻE BYĆ KOSZTEM PODATKOWYM. Koszt uzyskania kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, którego celem było utrzymanie płynności finansowej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 382/07

AKTUALIZACJA NIP. W związku z akcją wymiany dowodów osobistych Izba Skarbowa w Szczecinie przypomina o konieczności aktualizowania swoich danych. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej najczęściej taki obowiązek powstaje w przypadku zmiany nazwiska, miejsca zamieszkania, dowodu osobistego czy też numeru konta bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. Podatnicy PIT nieprowadzący działalności gospodarczej, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania nowego dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty. Wypełniają w tym celu formularz NIP-3.

Więcej www.izba-skarbowa.szczecin.pl

URZĄD WSPÓŁPRACUJE Z MOPS-AMI. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku- -Zdroju nawiązał współpracę z wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej oraz miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie objętymi terytorialnym zasięgiem działania tego urzędu. Celem współpracy jest sporządzenie wykazu osób ubiegających się o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów w celu ustalenia praw do świadczeń rodzinnych. Na podstawie takiego wykazu wydane przez urząd skarbowy zaświadczenia zostaną przesłane właściwym ośrodkom.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl

NOWE STRONY INTERNETOWE. Urząd Skarbowy w Mońkach oraz Urząd Skarbowy w Zambrowie to kolejne nowoczesne urzędy skarbowe z województwa podlaskiego, które przygotowały dla swoich podatników internetowy serwis informacyjny. Strony urzędów to: www.usmonki.pl oraz www.us-zambrow.pl.

Więcej www.is.bialystok.pl

WARSZTATY DLA DORADCÓW. Jak poinformował śląski oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 30 lipca w Częstochowie odbędą się warsztaty dla doradców podatkowych dotyczące opodatkowania VAT oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych podróży służbowych. Spotkania warsztatowe mają odbywać się w Częstochowie w każdy ostatni poniedziałek miesiąca.

Więcej: www.slaskdoradcy.pl