Analiza

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie spółki Magoora, którą zajmował się już Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

– Sąd stwierdził, że wszystkie samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej przez podatników VAT dają prawo do pełnego odliczenia podatku zarówno od nabycia aut, jak i paliwa do nich. W konsekwencji wszyscy podatnicy mogą odliczać VAT, i to od 1 maja 2004 r. – komentuje Zbigniew Liptak, doradca podatkowy z Baker & Mckenzie reprezentujący spółkę Magoora.

O jaką kwotę toczy się gra? Przyjmując w uproszczeniu, że w działalności gospodarczej rocznie jest wykorzystywanych 150 tys. aut, to za pięć lat (do upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego) daje to liczbę ponad 700 tys. Może to oznaczać konieczność zwrotu podatnikom nawet 12 mld zł podatku. Dochodzi tu jeszcze VAT od paliwa, który też będzie dawał kwotę kilku miliardów złotych.

Bez podziału

Zdaniem ekspertów krakowski WSA zajął bardzo odważne stanowisko. Elżbieta Choina-Łucjan, menedżer w Ernst & Young w Krakowie, wskazuje, że sąd podkreślił, że podział samochodów na osobowe i ciężarowe jest bez znaczenia dla prawa do odliczenia VAT, a jedynym kryterium, jakie należy brać pod uwagę, jest związek wydatków na samochody czy paliwo z prowadzoną działalnością. Na uwagę zasługuje też uznanie przez sąd interpretacji MF stanowiącej odpowiedź na styczniowy wyrok ETS za niezgodną z konstytucyjną zasadą prawidłowej legislacji.

Również Tomasz Olkiewicz, partner, radca prawny MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, zwraca uwagę, że sąd stanął na stanowisku, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje też w przypadku nabycia paliwa do wszystkich samochodów wykorzystywanych w opodatkowanej działalności gospodarczej, w tym także do samochodów osobowych (a nie tylko pojazdów, które do 30 kwietnia 2004 r. były uważane za samochody ciężarowe).

– Oznacza to w praktyce, że wszyscy podatnicy wykorzystujący samochody do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT mogliby odzyskać VAT od zakupu paliwa za lata poprzednie. Dotyczyłoby to nie tylko paliwa do samochodów z homologacją ciężarową, lecz także wszystkich samochodów, w tym osobowych – dodaje Tomasz Olkiewicz.