■ TRYBUNAŁ O KONTRAKTACH MENEDŻERSKICH. Dziś Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym tzw. kontraktów menedżerskich. Zdaniem RPO konstrukcja przepisu jest nieczytelna. Nie wiadomo bowiem, co rozumieć pod pojęciem działalności wykonywanej osobiście. Wątpliwości rzecznika budzi też wyodrębnienie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem od kontraktów menedżerskich, przy jednoczesnym przyjęciu istnienia umów o podobnym charakterze. Ustawa nie określa kryteriów pozwalających na odróżnienie tych umów.

Więcej www.trybunal.gov.pl

■ TERMIN ZAPŁATY ZALICZEK. W piątek 20 lipca mija termin wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz od osób prawnych.

Więcej www.mf.gov.pl

■ UPOWAŻNIENI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH. Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważniła Zbigniewa Macieja Szymika, przewodniczącego KRDP, Elżbietę Kamińską, wiceprzewodniczącą KRDP, oraz Mariusza Durzyńskiego, skarbnika Rady, do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Izby doradców.

Więcej: www.kidp.pl

■ REFORMA PODATKOWA NA CYPRZE. Władze Cypru ogłosiły plan reformy podatkowej. Przewiduje ona m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych i obniżenie stawki VAT do 5 proc. (stawka podstawowa wynosi 15 proc.) na dostawy wybranych towarów i usług.

Więcej www.taxnews.pl

■ PLAN KOMISJI KRDP. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła plan pracy Komisji KRDP do Spraw Stosunków Międzynarodowych na obecny rok. Komisja ma odpowiadać m.in. za współpracę z Europejską Konfederacją Podatkową, z organizacjami doradców w Niemczech i w Czechach.

Więcej: www.kidp.pl

■ POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE. Do 31 lipca kandydaci na biegłych rewidentów mogą składać wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego. Zapisy przyjmuje Dział Postępowania Kwalifikacyjnego w Biurze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80) tel. (022) 635-10-40, (022) 635-14-77.

Więcej www.kibr.org.pl.

AT, AP, ŁZ, EM