statystyki

Jak w zeznaniu podatkowym prawidłowo ująć wydatki na pobyt w sanatorium

11.06.2008, 03:00; Aktualizacja: 11.06.2008, 09:06
 • Wyślij
 • Drukuj

Osoby niepełnosprawne, które korzystają z turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach, mogą poniesione na ten cel wydatki uwzględnić w zeznaniu rocznym. Mogą je odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

reklamareklama


Czy wydatki na turnus można odliczyć

Podatnik zamierza wyjechać do sanatorium. Poniesie pełną odpłatność za pobyt w tym ośrodku. Czy będzie mógł te wydatki uwzględnić w PIT?

Tak

Oczywiście takie odliczenie przysługuje osobom niepełnosprawnym lub na utrzymaniu których są osoby niepełnosprawne, jeśli mają prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. W ramach tego odliczenia można w rozliczeniu rocznym pomniejszyć dochód m.in. o wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dojazd do sanatorium się uwzględnia

Podatniczka jest osobą niepełnosprawną. Wyjeżdża do sanatorium w Kołobrzegu. Będzie podróżować pociągiem. Czy wydatki na dojazd do ośrodka może odliczyć w zeznaniu?

Tak

W zeznaniu podatkowym osoby niepełnosprawne mogą uwzględnić wydatki poniesione również na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym czy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wydatki trzeba dokumentować

Czy podatnik, który chce w zeznaniu rocznym PIT odliczyć wydatki poniesione na pobyt w sanatorium, musi posiadać na to jakieś dokumenty?

Tak

Większość wydatków odliczanych w rocznym PIT na cele rehabilitacyjne trzeba dokumentować. Dotyczy to także pobytu w sanatorium czy innych zakładach zajmujących się rehabilitacją. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Mogą to być np. rachunek z sanatorium, który potwierdzi poniesienie wydatków. Pomocne będą również karty zabiegowe, które będą potwierdzeniem, że podatnik na pewno w sanatorium przebywał. Trzeba jeszcze dodać, że warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy każdy przejazd jest objęty ulgą

Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne można odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika, mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne wizyty u lekarzy specjalistów?

Nie

Za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Zarówno pojęcie zabiegu, jak i rehabilitacji nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem wyjaśnienia tych pojęć należy dokonać w oparciu o definicje encyklopedyczne oraz wydaną z zakresu rehabilitacji literaturę.

Zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby). Natomiast rehabilitacja w medycynie oznacza przywracanie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej (także zawodowej), utraconej wskutek schorzeń i urazów przez stosowanie działań usprawniających. Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, którego celem jest przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu utraconych funkcji w przebiegu choroby, a także wad rozwojowych i wrodzonych. Innymi słowy rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Dowożenie niepełnosprawnej córki na wizyty u lekarzy specjalistów, na badania diagnostyczne, lekarskie oraz na zabiegi mające na celu postawienie diagnozy - niewątpliwie należy uznać za przewozy konieczne przy stanie zdrowia córki. Jednak odliczeniu od dochodu wolą ustawodawcy podlegają wyłącznie wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego związanego z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Dlatego wydatki te nie mogą podlegać odliczeniu od dochodu podatniczki.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wszystkie koszty leczenia można odliczyć

Podatnik jest zaliczony do osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (schorzenie kręgosłupa). Czy w związku z tym ma możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i na leczeniu w zakładzie uzdrowiskowym wraz z kosztami dojazdu autobusami?

Tak

Poniesienie wydatków na pokrycie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym czy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w tym wydatków na zakwaterowanie, wyżywienie czy zabiegi, a także wydatków związanych z odpłatnym przejazdem środkami transportu publicznego (np. pociągiem czy autobusem) w celu przejazdu na taki turnus czy leczenie, uprawnia osobę niepełnosprawną do odliczenia ich od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dojazdy do lekarza się odlicza

Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć jako wydatki na cele rehabilitacyjne wydatki poniesione na opłatę wizyt u lekarzy specjalistów?

Nie

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia 15 tytułów wydatków, których poniesienie uprawnia do odliczenia jako wydatki na cele rehabilitacyjne. W katalogu tym niestety nie mieszczą się wydatki za prywatne usługi lekarskie. Aby wydatek tego typu uznać za poniesiony na rehabilitację, musiałoby to wynikać wprost z zapisów ustawowych. Tymczasem przepisy ustawy o PIT nie zawierają takich regulacji.

Zatem brak jest podstaw do skorzystania z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na odpłatne wizyty u lekarzy specjalistów, ponieważ wydatek ten nie został wymieniony w katalogu ulg rehabilitacyjnych.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wydatki na zabiegi będą kosztem

Czy wydatki na rehabilitację pracownika będą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu?

Tak

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów. Zatem za koszt uzyskania przychodów mogą być uznane tylko takie wydatki, które spełniają jednocześnie dwa warunki, tj. zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wymienione w katalogu negatywnym. Kosztem uzyskania przychodu są uzasadnione racjonalnie i gospodarczo nakłady i wydatki związane z działalnością gospodarczą podatnika, który przez ich poniesienie zmierza do osiągnięcia przychodów z tego źródła.

Od 1 stycznia 2007 r. weszły w życie zmiany do ustawy o CIT. W konsekwencji, wydatki poniesione na leczenie rehabilitacyjne pracownika będą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu pod warunkiem prawidłowego udokumentowania poniesionych wydatków, racjonalności wydatków oraz wykazania ich związku z osiąganymi przychodami lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Podstawa prawna

• Art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Czy wydatki na auto są limitowane

Podatnik dojeżdża na zabiegi w sanatorium własnym samochodem. Jest osobą niepełnosprawną. Czy wydatki na samochód podlegają odliczeniu w ramach limitu?

Tak

Odliczone od dochodu mogą być również wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję


reklama • Wyślij
 • Drukuj
Źródło:GP

reklama

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Komentarze: 11

 • 1: Jolanta z IP: 83.10.58.* (2011-03-01 14:46)

  Czy koszty pobytu w sanatorium mogę odliczyć od podatku..nie jestem niepełnosprawna ale byłam jako opiekun męża - posiada pierwszą grupę inwalidztwa...

 • 2: danuta d. z IP: 62.21.54.* (2010-01-22 16:48)

  czy moge odliczyc zabieg w prywatnej klinice

 • 3: NIEPEŁNOSPRAWNY POSEŁ z IP: 91.142.206.* (2009-02-17 12:17)

  DOSTAŁEM Z SEJMU POŻYCZKĘ NA 3% CZY MOGĘ SOBIE ODLICZYC OD DOCHODU NP OD BIURA POSELSKIEGO KTÓREGO NIEMAM

 • 4: do klo i pyt z IP: 83.25.231.* (2009-02-06 13:38)

  za pożyczone auto nie możesz odliczyć, a za bilety pks na ich podstawie wystawiłby FV w ciągu 7 dni i tyle

 • 5: pyt z IP: 212.191.195.* (2009-01-13 12:34)

  Na turnus rehabilitacyjny pojechałam autobusem PKS. Nie mam więc faktury. Czy mogę koszty dojazdu odliczyć od podatku?

 • 6: klo z IP: 83.31.218.* (2009-01-07 08:51)

  jeśli pożyczyłem auto i pojechałem na turnus rehabilitacyjny to mogę odliczyć? mogę przedstawić oświadczenie właściciela?

 • 7: dokładnie z IP: 87.205.232.* (2009-01-04 18:59)

  jeżeli masz rachunki to tak

 • 8: żona inwalidy z IP: 79.162.19.* (2008-12-22 07:47)

  mąż jest inwalidą pierwszej grupy, korzysta z odliczeń za używanie własnego samochodu, czy może również odliczyć pobyt w senatorium i zabiegi za które zapłacił?

 • 9: mehia z IP: 83.25.237.* (2008-10-10 09:47)

  dwoma na raz nie jedziesz przecież

 • 10: marlen z IP: 213.158.196.* (2008-06-13 01:03)

  a co jak sie ma 2 samochody? To ile mozna odliczyć?

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Galerie

reklama