Pracodawca może odliczyć od przychodu wydatki na leki i produkty lecznicze dla pracowników wspomagające odporność w okresie pandemii, a także fundowane podwładnym szczepienia przeciwko grypie – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą okien. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że w okresie pandemii koronawirusa zamierza kupować dla swoich pracowników preparaty zwiększające odporność, takie, jak np. witamina C. Chcąc minimalizować zachorowania wśród zatrudnionych, zamierzała również fundować im szczepienia przeciwko grypie. Argumentowała, że zgodnie z wiedzą medyczną ograniczają prawdopodobieństwo zakażenia się wirusem Covid-19.
Firma chciała się upewnić, czy wydatki na preparaty wspomagające odporność i szczepienia przeciwko grypie może zaliczyć do podatkowych kosztów. Przekonywała, że wydatki te mają związek z jej przychodami, bo przez to, że minimalizują ryzyko zachorowań, ograniczają również liczbę ewentualnych zwolnień chorobowych i kwarantanny wśród pracowników.
Nawiązała także do objaśnień podatkowych ministra finansów z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Wynika z nich, że do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki wynikające z obowiązku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzenia działalności gospodarczej) albo wytycznych lub zaleceń organów (instytucji) kompetentnych w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego, albo własnej decyzji i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu (epidemii). Muszą być oczywiście właściwie udokumentowane.

Jest koszt…

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie miał wątpliwości, że wydatki, o które pyta firma, mogą być podatkowym kosztem, bo ich poniesienie ma na celu racjonalne zabezpieczenie i zachowanie źródła jej przychodów. Organ przyznał, że zbyt duża liczba pracowników na zwolnieniach bądź kwarantannie mogłaby się przyczynić do pomniejszenia produktywności przedsiębiorstwa, a tym samym do zmniejszenia jego obrotów, co negatywnie odbiłoby się na jego sytuacji ekonomicznej.
W czasie pandemii fiskus pozwala również pracodawcom na odliczanie od przychodu wydatków na zakup maseczek, przyłbic, jednorazowych rękawiczek oraz środków do dezynfekcji używanych przez pracowników w codziennej działalności. Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi MF z 21 lipca 2020 r. są one traktowane jako świadczenia pracodawcy zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii.

…nie ma przychodu

Jednocześnie fiskus przyznaje, że sfinansowanie pracownikom np. testów na koronawirusa, maseczek, przyłbic itp. nie powoduje powstania u nich przychodu podatkowego, bo następuje w interesie pracodawcy. Takie stanowisko zaprezentował wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na poselską interpelację nr 6587 (nr DD3.054.32.2020 z 15 czerwca 2020 r.).
Resort finansów zamierza również zaniechać poboru podatku od fundowanych przez pracodawców szczepień ochronnych przeciwko grypie. Od takiego świadczenia nie trzeba więc będzie pobierać zaliczki na PIT. Projekt rozporządzenia w ten sprawie czeka już tylko na podpis ministra. Rozporządzenie będzie działało wstecz i obejmie dofinansowania udzielone od marca 2020 r.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 30 października 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.423.2020.1.APO