Sprawdzian wiedzy zawodowej dla kandydatów na 201 naczelników urzędów skarbowych zostanie przeprowadzony 12 lutego w sali Centrum Kongresowego w Centrum Konferencyjno-Kongresowym Fundacji Polska - Wiek XXI, Warszawa, ul. Bobrowiecka 9. Do każdego z kandydatów wysłano zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie lub też o odmowie dopuszczenia i jej przyczynach. Z informacji, do których dotarła GP, wynika, że kandydaci dostali zawiadomienia o konkursie, w których poinformowano ich, że pytania w teście, dotyczące zagadnień podatkowych, będą uwzględniały stan prawny na 30 września 2008 r.

- Mam mieszane uczucia co do tego faktu. Z jednej strony, jest to data, kiedy ogłoszono konkursy. Z drugiej - od kandydatów na naczelników powinno się wymagać wiedzy aktualnej. Od 1 stycznia 2009 r. weszło do obrotu prawnego dużo zmian, zarówno dotyczących prawa materialnego, jak i procedury podatkowej (w tym zmiany dotyczące procedur kontrolnych) - komentuje tę sytuację Tomasz Ludwiński, przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność.

Dodaje, że być może przyjęcie takiego stanu prawnego wynika z chęci ułatwienia kandydatom przejścia pierwszej fazy konkursu, bo zakres objęty sprawdzeniem wiedzy jest wyjątkowo szeroki. Być może jednak powodem jest to, że tak naprawdę to druga część konkursu (ocena kandydata przez komisję) będzie decydująca, więc sam test nie będzie trudny. Panuje powszechna opinia, że dopiero w drugiej części konkursów nastąpi rzeczywista, weryfikacja kandydatów. Komisja ma do tego bardzo szerokie uprawnienia, z uwagi na możliwość zastosowania subiektywnego systemu wartości ocen i znaczną liczbę punktów możliwych do przyznania poszczególnym kandydatom.

- Cały system wyłaniania kandydatów umożliwia zresztą (podobnie jak w latach ubiegłych) wyłonienie kandydata niekoniecznie mającego najlepsze predyspozycje i wiedzę. Nie ma zestawów pytań czy losowania ich dla kandydatów. To - wobec olbrzymiego zakresu wymaganej wiedzy - w sposób oczywisty umożliwia wspieranie jednych i eliminowanie innych - podkreśla Tomasz Ludwiński.

Ważne!

Do konkursu na stanowisko naczelników urzędów skarbowych dopuszczono 608 kandydatów na 618 chętnych