"Będziemy to jeszcze bilansować do końca marca, wtedy będziemy dokładniej wiedzieli, ile z tych 800 mln zł zostało, ale myślę, że to będzie bliskie 800 mln zł. To zostanie przeznaczone na świadczenia opieki zdrowotnej na cały kraj, zgodnie z algorytmem, nie bezpośrednio na ofiary wypadków" - powiedział PAP Teter.

Tzw. podatek Religi, który wszedł w życie 1 października 2007 r. z inicjatywy byłego ministra zdrowia prof. Zbigniewa Religi, to opłata ryczałtowa na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych w wysokości 12 proc. składek pochodzących z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Towarzystwa ubezpieczeniowe musiały wnosić ją do NFZ. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zlikwidowała ten wymóg, została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta w grudniu.

Zniesienie opłaty zaproponował rząd, uzasadniając, że jednolita opłata ustalana dla każdego zakładu ubezpieczeń, powodowała wzrost składki na ubezpieczenie OC od wszystkich klientów danego ubezpieczyciela. Przeciwnicy likwidacji opłaty ryczałtowej wnoszonej przez firmy ubezpieczeniowe argumentowali, że będzie mniej pieniędzy na leczenie ofiar wypadków.