NOWOŚĆ

W Ministerstwie Finansów odbyło się wczoraj spotkanie związków zawodowych Służby Celnej z wiceministrem finansów Jackiem Kapicą. Tematem rozmów były obiecane 500-złotowe podwyżki dla funkcjonariuszy. Niestety, nadal nie osiągnięto porozumienia w tym zakresie.

Iwona Fołta z Porozumienia Białostockiego powiedziała GP, że po wczorajszym spotkaniu nie zapadła żadna decyzja w sprawie podwyżek dla funkcjonariuszy celnych.

- Związki działające w Służbie Celnej prezentują jedno stanowisko - wszyscy celnicy powinni dostać po 500 zł podwyżki, tak jak obiecano w styczniu. Były postulaty, że podwyżka ma nastąpić jak najszybciej. W obecnej sytuacji nie wiem, czy uda się ją zrealizować jeszcze w tym roku. Napięcie w Służbie Celnej jest bardzo duże - wskazuje Iwona Fołta.

O opinię w tej sprawie poprosiliśmy także szefa Służby Celnej Jacka Kapicę. Wiceminister finansów podkreśla, że MF zależało w ramach prac nad polepszeniem funkcjonowania Służby Celnej na realizacji kilku celów, nie tylko związanych z podwyżkami.

- Jeśli chodzi o podwyżki, ja nie jestem zwolennikiem rozdzielania wszystkim funkcjonariuszom po równo po 500 zł. Na wyższe podwyżki zasługują funkcjonariusze dziś wynagradzani najsłabiej, np. działający na granicach lub ci, którzy nie byli przez lata awansowani. Dzisiejsze spotkanie ze związkami zawodowymi celników nie przyniosło przełomu. Strona związkowa nie zaakceptowała propozycji MF co do podwyżek. Zgodzili się natomiast, że te problemy powinny być rozwiązane w ramach ustawy modernizacyjnej, czyli od 1 stycznia 2009 r. - tłumaczy Jacek Kapica.

Jednocześnie dodaje, że w przyszłym tygodniu będę dokonywał konsultacji w zakresie podwyżek ze wszystkimi dyrektorami izb celnym. Po tych rozmowach zostanie podjęta ostateczna decyzja w sprawie przydzielenia limitów pieniędzy izbom celnym.

500 złotych podwyżki dla każdego celnika żądają związki zawodowe Służby Celnej