W Polsce jest już 607 firm zajmujących się obrotem międzynarodowym, które mają jeden z trzech certyfikatów AEO. Zapewnia im to status upoważnionego przedsiębiorcy. Dlaczego warto o niego zabiegać?

Certyfikaty tego rodzaju Służba Celna wydaje firmom wiarygodnym, spełniającym warunki i kryteria określone przepisami wspólnotowymi, a także stosującym wysokie standardy bezpieczeństwa. Taki przedsiębiorca otrzymuje liczne przywileje i może korzystać z uproszczeń w procedurach celnych.

Czy to znaczy, że jest lepiej traktowany przez celników?

W pewnym sensie tak. Status AEO, w zależności od rodzaju świadectwa, niesie ze sobą korzyści dla przedsiębiorcy. Oznacza przykładowo mniejszą liczbę kontroli towarów i dokumentów. Przedsiębiorca może składać przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone z ograniczoną liczbą danych. Natomiast sama kontrola celna na wniosek upoważnionego przedsiębiorcy może zostać przeprowadzona np. w siedzibie firmy. Spółka może zostać powiadomiona przez organy celne – jeszcze przed fizycznym przybyciem towarów na obszar celny Wspólnoty – o fakcie wytypowania jej przesyłki do dalszej kontroli.

Największe korzyści wiążą się z tzw. procedurą uproszczoną w miejscu, która polega na tym, że towar jest dostarczany bezpośrednio do firmy. Przedsiębiorca nie ma obowiązku przedstawiania go w oddziale celnym, a wszelkie czynności, które w procedurze standardowej wykonuje funkcjonariusz celny, są realizowane w jego imieniu przez upoważnionego pracownika danej firmy. Dodatkowo organ celny może udzielić zgody na obejmowanie towarów procedurą uproszczoną poza godzinami funkcjonowania oddziału celnego.

Kto może być AEO?

Status upoważnionego przedsiębiorcy może uzyskać każdy podmiot gospodarczy z siedzibą na obszarze celnym Wspólnoty, który przestrzega wymogów celnych oraz ma odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi, umożliwiający właściwą kontrolę celną. Dodatkowo, kandydaci muszą być wypłacalni i stosować standardy bezpieczeństwa i ochrony, np. mieć odpowiedni poziom zabezpieczeń pomieszczeń, środków transportu, doków załadunkowych.

Status AEO przyznany przedsiębiorcy w jednym państwie UE jest uznawany na terenie całej Wspólnoty Europejskiej. Honorowany jest także w Norwegii, Szwajcarii, Andorze, Japonii i USA, a w trakcie są negocjacje z Chinami. W planach jest podjęcie rozmów z Kanadą, Koreą Południową, Nową Zelandią i Singapurem.

Jak można uzyskać taki status?

Należy złożyć wniosek do dyrektora izby celnej właściwej dla siedziby firmy. Na wydanie świadectwa AEO ma on 120 dni od przyjęcia wniosku. Aby usprawnić proces, warto wcześniej skontaktować się z izbą celną i uzyskać szczegółowe informacje o dokumentach, które trzeba dołączyć do wniosku. Będą one przedmiotem badania podczas audytu. Zanim firma otrzyma certyfikat, funkcjonariusze celni przeprowadzą w niej bowiem czynności audytowe.