Komisja Europejska pod koniec września opublikowała listę członków grupy, która ma jej doradzać i pomagać w sprawach związanych z podatkiem od towarów i usług. To pierwszy przypadek utworzenia takiej grupy. Co jest celem Komisji?

Komisja Europejska będzie podejmować w najbliższym czasie działania mające na celu reformę unijnego systemu podatku od towarów i usług. Jednym z podstawowych założeń jest uproszczenie tego systemu i uczynienie go bardziej efektywnym. Celem powołania grupy niezależnych ekspertów jest uzyskanie wsparcia przy przygotowywaniu aktów prawnych oraz wszelkich inicjatyw dotyczących unijnego VAT. To w istocie rzeczy znaczące usprawnienie konsultacji projektów aktów prawnych oraz stworzenie platformy, dzięki której inicjowana będzie dyskusja na temat pożądanych zmian. Z tego względu ważne jest to, że członkowie grupy mają doświadczenia zarówno akademickie, jak i biznesowe.

Kto, oprócz pana, został powołany w skład grupy?

Grupa to ciało doradcze, powołane po raz pierwszy przez Komisję, na okres 2 lat. Po to, aby spełniła swoje zadania, została skomponowana z przedstawicieli świata nauki oraz praktyków, zarówno reprezentantów biznesu, jak i doradców podatkowych. W jej skład weszli przedstawiciele 22 organizacji, w tym organizacji przedsiębiorców, firm prawniczych i doradczych, stowarzyszeń doradców podatkowych oraz 18 indywidualnych ekspertów, powołanych spośród przedstawicieli świata nauki, biznesu i doradców podatkowych/prawników, zajmujących się podatkiem od towarów i usług. Sądzę, że z naszego punktu widzenia ważne jest to, że do tej osiemnastoosobowej grupy Komisja wybrała dwie osoby z Polski – mnie i dr. Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego.

Jak grupa ekspercka będzie funkcjonować?

Na sposób funkcjonowania wpływać będzie zapewne cel grupy, jakim jest wsparcie doradcze związane z planowanymi już przez Komisję zmianami oraz inicjowanie zmian mających na celu uproszczenie systemu. Ponieważ jest to pierwsze tego rodzaju doświadczenie, w związku z tym sądzę, że pewne zasady operacyjne dotyczące działania grupy, dziś określone dosyć ogólnie, zostaną ostatecznie ustalone na pierwszym spotkaniu. Odbędzie się ono pod koniec października.