Jolanta Golińczak, dyrektor zarządzająca w Global Blue Polska

Wiceminister finansów Jacek Kapica w wywiadzie dla DGP (nr 44/2012) zapowiedział elektroniczny obieg dokumentów w rozliczeniach zwrotu VAT podróżnym. Już w momencie wystawienia dokumentu tax free w sklepie byłby on przesłany elektronicznie do Służby Celnej, co wyeliminowałoby konieczność okazywania go na przejściach granicznych. Jak ocenia pani ten pomysł?

To bardzo dobry kierunek zmian w systemie zwrotu VAT podróżnym. Do prawidłowego potwierdzenia wywozu towarów niezbędna jest ich weryfikacja ze specyfikacją na dokumencie tax free. W praktyce dokumenty tax free często są wystawiane ręcznie, bywają trudne do odczytania, a funkcjonariusz celny musi wpisać każdy dokument do rejestru. Szczególnie na przejściach granicznych o dużym nasileniu ruchu turystycznego każde usprawnienie procesu potwierdzania eksportu będzie bardzo pozytywne. Z niecierpliwością oczekuję na szczegóły zapowiadanych rozwiązań. Mam nadzieję, że niedługo je poznamy.

Co do tej pory stało na przeszkodzie elektronizacji systemu tax free?

Wprowadzenie takich zmian wymaga przygotowania odpowiedniego i sprawnego systemu informatycznego. Jest to na tyle poważne przedsięwzięcie, że być może wymagało osiągnięcia obecnego poziomu popularności usługi tax free i perspektywy jej dalszego rozwoju. Obecnie obowiązujące przepisy narzucają papierową formę dokumentu tax free i konieczność jego podpisywania przez sprzedawcę. Jeżeli planowana zmiana miałaby polegać na w pełni elektronicznym obiegu dokumentów, to te przepisy musiałyby ulec zmianie. Takie rozwiązania są już wprowadzane w niektórych krajach. Coraz większa część obrotu gospodarczego odbywa się z wykorzystaniem rozwiązań elektronicznych i internetu.

Jakich skutków zmian planowanych przez resort finansów można oczekiwać zarówno dla sprzedawców, jak i kupujących?

Niezależnie od ostatecznego kształtu propozycji resortu finansów, elektroniczny obieg dokumentów oprócz przyśpieszenia samego procesu potwierdzania eksportu na przejściach granicznych, zwiększy bezpieczeństwo systemu. Elektroniczny przepływ informacji uniemożliwia dokonywanie nieuprawnionych zmian na dokumentach tax free po ich wystawieniu przez sprzedawcę. Natomiast elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów gwarantuje, że eksport faktycznie został dokonany. Oczywiście podróżni mogą wywozić towary poza terytorium UE nie tylko przez polskie przejścia graniczne, i tej części eksportu zmiana nie będzie dotyczyła, dopóki podobne, zintegrowane systemy nie zaczną działać również w innych krajach.

Oczywiście wiele zależy od tego, jaką formę przyjmą planowane zmiany, np. czy system będzie wymagał dalszego korzystania z papierowej formy dokumentu tax free, czy zostaną zmienione wymogi dotyczące jego wystawiania. Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi wspomagających system z pewnością jednak zwiększy komfort podróżnych dzięki skróceniu czasu odprawy celnej i związanych z tym kolejek na przejściach granicznych. Natomiast sprzedawcy będą mogli sprawniej i bezpieczniej wystawiać dokument tax free, zwiększając liczbę dokonywanych transakcji.