Opozycja twierdzi, że można wystąpić do Komisji Europejskiej, aby ta pozwoliła Polsce na stosowanie obniżonej, a nawet 0-proc. stawki VAT na ubranka dziecięce. U nas od 1 stycznia 2012 r. VAT na te produkty będzie wynosił 23 proc. Czy rzeczywiście taka obniżka jest możliwa?

W sprawie obniżonej stawki VAT na ubrania dziecięce Polska przegrała sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i musi wykonać wyrok. Niewykonanie go spowoduje niewątpliwie nałożenie na Polskę ryczałtu pieniężnego lub kary pieniężnej.

W przypadku Polski okresowa kara, naliczana za każdy dzień trwania naruszenia, licząc od dnia powtórnego wyroku, wynosi od 4,5 tys. do 270 tys. euro, jednocześnie minimalna kwota ryczałtu wynosi obecnie 4 163 000 euro.

Komisja może nałożyć równocześnie i ryczałt, i karę pieniężną.

Czy Polska wykorzystała już wszystkie procedury unijne, aby zachować preferencyjną stawkę VAT na ubranka i obuwie dziecięce?

Oczywiście. Nie ma również możliwości wystąpienia o derogację w tym zakresie, ponieważ taką można ją uzyskać tylko w celu uproszczenia poboru podatku lub uniknięcia oszustw podatkowych. Uzyskana derogacja np. odnośnie do samochodów dotyczyła ograniczenia w odliczaniu VAT przy ich nabyciu z równoczesnym wyłączeniem opodatkowania prywatnego ich użytku, a tym samym służyła osiągnięciu obydwu celów. Obniżenie stawki VAT na ubranka i obuwie dziecięce nie realizowałoby żadnego z celów wytyczonych dyrektywą.

A może warto jeszcze spróbować powalczyć o niższy VAT i wystąpić z taką inicjatywą?

Dyskusje na ten temat były już podnoszone wielokrotnie. Część państw członkowskich wyrażała daleko idące zastrzeżenia co do możliwości objęcia stawką obniżoną tych kategorii towarów, argumentując to m.in. możliwością zakłócania zasad funkcjonowania wspólnego rynku. Dodatkowo osiem państw unijnych złożyło deklarację, że wszelkie przyszłe decyzje dotyczące stawek obniżonych VAT powinny ograniczać zakres ich stosowania.

Także Komisja Europejska w 2010 r. poinformowała nas, że Rada UE w najbliższej przyszłości nie będzie powracać do kwestii obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Jej zdaniem ewentualny nowy projekt legislacyjny w tej sprawie powinien racjonalizować i upraszczać obecnie obowiązujące przepisy, a nie po raz kolejny rozszerzać ich zakres.

Dlatego też jakakolwiek próba podjęcia inicjatywy w tym zakresie pozbawiona jest szans powodzenia. Zwłaszcza przy stanowisku Komisji Europejskiej w tej sprawie, ponieważ bez inicjatywy legislacyjnej komisji nie ma możliwości wszczęcia takiej procedury.