W Ministerstwie Finansów trwają prace nad systemem identyfikacji. To prawda?

Tak. Jednak nie jest to system tylko dla administracji skarbowej. Chcemy projektem objąć ministerstwo, kontrolę skarbową, służbę celną i administrację podatkową. Do tej pory zarówno MF, jak i te trzy piony nie były ze sobą spójne identyfikacyjnie. Trudno było wskazać, że dana jednostka jest częścią resortu.

Jaki jest pomysł na rozwiązanie tego problemu?

Postanowiliśmy stworzyć spójny system identyfikacji wizualnej. Jest ona oparta na rodzinie znaków. Znak MF ma być znakiem parasolowym. Wszystkie znaki są do siebie podobne, ale odrębne dla danej służby. Dodatkowym rozróżnieniem jest kolorystyka.

A co z akcjami skarbówki?

Tu też zależy nam na ujednoliceniu działań. Do tej pory wszystkie akcje, np. Szybki PIT, Weź Paragon były prowadzone wyłącznie pod szyldem MF. Jednak nie można pomijać tu ogromnej roli urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej.

Chodzi przede wszystkim o promocję wszystkich służb.

Co będzie się składać na identyfikację?

Głównie cztery symbole, które są ze sobą spójne. Kompozycja ćwierćokręgów tworzy inicjały MF, AP, KS, SC. Na tej bazie zbudowane są wszystkie symbole, przy założeniu, że symbol ministerstwa jest parasolowy, stąd ma kolor czerwony. Dla administracji skarbowej przypisany jest kolor ciemnoniebieski. Dla kontroli skarbowej jasnoniebieski. A służba celna związana jest z kolorem zielonym.

Czy nowe będzie tylko logo?

Nie. Poza symbolami przygotowana została cała księga identyfikacji wizualnej, w której znajduje się sam symbol oraz jego zastosowanie. Opracowana została też strona internetowa, gdzie każdy pracownik może pobrać pliki do edycji materiałów zamieszczonych w księdze. Dodatkowo prowadziliśmy szkolenia dla podległych jednostek. Mamy też zapewnioną asystę techniczną – firma od projektu gwarantuje pomoc we wdrożeniu nowości.

Czy wszystkie strony WWW urzędów będą takie same?

Przyjęliśmy zasadę, że nie wyznaczamy godziny zero na zmiany. Mają one zachodzić stopniowo i w tych obszarach, w których jest to możliwe. Czas i zakres wprowadzania projektu jest różny. Najważniejsze jest dopasowanie rozwiązań do liczby jednostek i specyfiki pracy.

Obecnie ujednolicamy pisma. W nowej identyfikacji przygotowywane są także broszury informacyjne i plakaty dla podatników na akcję Szybki PIT.

A co z kosztami zmian?

Wszyscy dostali wytyczne wdrażania zmian bezkosztowo. Oznacza to, że nie robimy od jutra wszystkich zmian opracowanych w księdze. To jest księga na przyszłość. Bezkosztowość objawia się też w tym, że nie robimy wymiany. Dopóki nie zużyjemy materiałów, które urzędy mają na stanie, nie produkujemy nowych tylko po to, żeby opatrzyć je nowym symbolem.

Czy są też materiały typu apaszki, krawaty, smycze?

Tak jest wzór na tego typu materiały. Jak i wiele innych.

Czyli urzędnicy zostaną ubrani w mundurki?

Nie takie było założenie tego projektu.

Ile kosztowało opracowanie tego projektu?

Niecałe 220 tys. zł. W te koszty wchodzą wszystkie elementy – projekt, przygotowane księgi, strona internetowa z plikami do pobrania, cykl szkoleń i asysta techniczna.

Spójna identyfikacja to nowoczesność

Prof. Krzysztof Trusz | Wydział Grafiki ASP w Warszawie

Spójny system identyfikacji wizualnej jest szczególnie istotny w przypadku, gdy obejmuje kilka symboli, które jednocześnie powinny ze sobą współgrać i jasno wskazywać, że należą do tej samej rodziny znaków. Zadaniem projektantów było znalezienie wspólnych cech, wyeksponowanie ich przy równoczesnym zachowaniu różnorodności form i kolorów, związanych ze specyfiką poszczególnych pionów resortu finansów. W projekcie systemu identyfikacji wizualnej, przygotowanym dla Ministerstwa Finansów, zależność między symbolami wyrażona została przez konsekwentne stosowanie reguły ich tworzenia. Te zasady nie ograniczają. Przeciwnie, stanowią potencjał rozwoju systemu w przyszłości.

Wspólna identyfikacja wizualna oraz konsekwentne jej stosowanie pozwoli na postrzeganie resortu finansów jako administracji spójnej, nowoczesnej i przyjaznej.

Jesteśmy społeczeństwem obrazkowym

Dr Dariusz Tworzydło | ekspert UWr, prezes Exacto

Wdrożenie systemu jest gwarancją i potwierdzeniem profesjonalizmu. Świadczy o stabilności i rozwoju. Spójna i jednolita identyfikacja wizualna sygnalizuje odbiorcom komunikatów, z kim mają do czynienia. Znak, jakim wyróżnia się urząd czy firma, jest formą komunikatu, dlatego aby został odebrany, musi być przejrzysty i łatwy w percepcji. Zamiast tysiąca słów, które trudno przyswoić, lepiej pokazać obraz, który zostanie przez odbiorców zrozumiany zdecydowanie łatwiej. Jesteśmy w końcu społeczeństwem obrazkowym. Dobrze przygotowany system identyfikacji sprzyja unikaniu błędów w odbiorze. Wyznacza kierunek komunikacji. Pozwala wszystkim, do których będą adresowane komunikaty, jednoznacznie identyfikować ich autora. Dodaje powagi, a często wzmacnia siłę oddziaływania. Jest odwzorowaniem wartości wyznawanych przez organizację w jej otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Dobrze przygotowany system identyfikacji sprzyja rozpoznawalności.