Od kiedy można przesyłać elektroniczne deklaracje w podatku akcyzowym i w podatku od gier?

Od 1 października w ramach systemu rozliczeń celno-podatkowych i finansowo-księgowych (system ZEFIR) przedsiębiorcy uzyskają możliwość przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji akcyzowych oraz w podatku od gier. Tym samym stwarza to możliwość składania w formie elektronicznej wszystkich dokumentów we wszystkich obszarach zadaniowych Służby Celnej.

Czy będzie to stanowić duże ułatwienie dla przedsiębiorców?

Tak. Przedsiębiorcy bez wizyty w urzędzie celnym będą mogli dopełnić obowiązku złożenia deklaracji. Ponadto deklaracja pod względem rachunkowym zostanie zweryfikowana na bieżąco. Podatnik otrzyma informacje, że deklaracja została prawidłowo sporządzona pod względem formalnym już w dniu złożenia, a nie po kilku latach w formie wszczęcia postępowania podatkowego. Deklaracje elektroniczne to również ułatwienie dla Służby Celnej.

Czy system ZEFIR  jest już gotowy?

Aktualnie trwają ostatnie testy fragmentu systemu obsługującego e-deklaracje dla akcyzy i gier. Nic nie wskazuje, aby wystąpiły problemy z gotowością tego modułu do eksploatacji produkcyjnej.

Czy składanie nowych e-deklaracji jest obowiązkowe?

Złożenie deklaracji w formie elektronicznej to możliwość, jaka została stworzona. Od podmiotu gospodarczego zależy, czy będzie składał deklarację w formie elektronicznej, czy papierowej. Zachęcam do składania deklaracji w formie elektronicznej, pomimo że nie jest to forma obligatoryjna, tak jak ma to miejsce w procedurze tranzytu czy wywozu w procedurach celnych.

Które deklaracje będzie można składać elektronicznie dopiero od 1 stycznia 2012 r.?

Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy otrzymują możliwość elektronicznego składania 10 dokumentów, m.in deklaracji od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN) oraz w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA).

Elektronicznie będą mogły być też składane informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym: alkoholu etylowym (INF-A), winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich (INF-B), piwie (INF-C), paliwach silnikowych z wyłączeniem gazu (INF-D), wyrobach tytoniowych (INF-F), paliwach opałowych (INF-I), o gazie (INF-J) oraz o olejach smarowych i pozostałych olejach (INF-K).

Czy przedsiębiorcy są świadomi, że mogą składać nowe deklaracje w sposób elektroniczny?

Aktualnie prowadzimy wiele działań informujących. Na stronie internetowej Służby Celnej www.sluzbacelna.gov.pl zostały zamieszczone podstawowe informacje, a szczegółowe dane, w tym wymogi techniczne dla przedsiębiorców, zawarte zostały na stronie www.e-clo.pl. Dzisiaj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się też dla przedsiębiorców seminarium, w trakcie którego zostaną omówione wszystkie kwestie merytoryczne i techniczne dotyczące e-deklaracji dla podatku akcyzowego i podatku od gier.