Od 1 stycznia 2011 r. uruchomiony został w Polsce system przemieszczania oraz nadzoru wyrobów akcyzowych EMCS PL. Do czego służy ten system?

System EMCS służy do elektronicznego dokumentowania przemieszczeń wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, tytoniowych i napojów alkoholowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Dziś korzystanie z EMCS jest obligatoryjne dla podmiotów dokonujących wymiany wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych. Natomiast fakultatywne w odniesieniu do przemieszczeń krajowych. System wprowadza automatyczny obieg dokumentacji elektronicznej, co pozwala na rezygnację z dotychczas stosowanego dokumentu papierowego ADT. Dzięki możliwości natychmiastowego potwierdzenia otrzymania wyrobów przez odbiorcę procedura zakończenia przemieszczania wyrobów przebiega zdecydowanie szybciej, co z kolei daje możliwość szybkiego zwolnienia kwoty zabezpieczenia.

Jakie zmiany odczuli podatnicy po wprowadzeniu EMCS?

Podmioty stosujące system podkreślają, że standaryzacja i informatyzacja procedur w związku z wprowadzeniem systemu EMCS korzystnie wpłynęła na organizację pracy i możliwość monitorowania przemieszczenia.

Do zalet systemu, oprócz uproszczeń w dokumentowaniu przemieszczeń i możliwości bezzwłocznego zwolnienia zabezpieczenia, można także zaliczyć ujednolicenie sposobu wypełniania dokumentacji dotyczącej przemieszczenia oraz integrację z innymi systemami, tj. Systemem Obsługi Zabezpieczeń OSOZ.

Czy system sprawiał kłopoty w pierwszym półroczu funkcjonowania?

Od dnia uruchomienia systemu nie zanotowano awarii skutkującej koniecznością uruchomienia procedury awaryjnej dla wszystkich podmiotów, a zatem założona dostępność na poziomie 99,7 proc. jest faktem.

Ile osób skorzystało z nowego systemu?

Do końca maja 2011 r. w systemie dokonano prawie 15 tys. dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych z Polski do innych krajów UE, 40 tys. nabyć wewnątrzwspólnotowych z innych krajów UE. Liczba użytkowników systemu na koniec maja to 604 podmioty.

Od przyszłego roku podatników czekają kolejne zmiany.

To prawda. Od 1 stycznia 2012 r. system EMCS PL będzie obowiązkowy także dla przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, co spowoduje, że z obiegu wycofana zostanie całkowicie dotychczas stosowana papierowa dokumentacja dotycząca przemieszczeń.

Wprowadzone też będą dodatkowe funkcjonalności do systemu, m.in. automatyczne zwolnienie zabezpieczenia w przypadku, gdy niedobór wyrobów powstały podczas przemieszczenia nie przekroczy wartości wskazanej w decyzji naczelnika urzędu celnego dla danego podmiotu, automatyczne połączenie z systemem eksportu ECS, możliwość poinformowania przez podmiot odbierający o odrzuceniu przemieszczenia jeszcze przed otrzymaniem wyrobów, możliwość przesłania przez podmiot wysyłający i odbierający wyjaśnień w przypadku niedoborów lub nadwyżek powstałych w trakcie przemieszczenia czy też możliwość poinformowania naczelnika urzędu celnego o planowanym przeładunku przemieszczanych wyrobów.

Czy nowe procedury będą też przydatne dla urzędników?

Owszem. Kolejna faza wdrożenia otwiera również nowe funkcje dla użytkowników administracji. System umożliwi administracjom państw członkowskich automatyczną i szybką komunikację w zakresie zapytań dotyczących współpracy administracyjnej. Wydaje się, że takie rozwiązanie, w połączeniu z możliwością bieżącego monitorowania przemieszczeń, pozwoli na szybsze wyjaśnianie ewentualnych nieprawidłowości, które pojawią się w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Czy przedsiębiorcy będą musieli przygotować się do zmian?

Wraz z wdrożeniem kolejnej fazy zmianie ulegnie struktura dotychczasowych komunikatów przesyłanych do systemu. Stąd też podmioty komunikujące się z systemem EMCS za pomocą interfejsu niewizualnego (webservice) będą musiały dokonać niezbędnych dostosowań swoich systemów celem dalszej współpracy ich aplikacji z EMCS.

Wszystkie podmioty działające już w EMCS nie będą musiały dokonywać ponownej rejestracji w systemie. Obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich firm, które do tej pory nie korzystały z systemu i będą chciały przesyłać wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od 1 stycznia 2012 r.

Gdzie podatnicy dostaną potrzebne im dane?

Wszelkie informacje dotyczące działania systemu, procedur rejestracji, sposobu komunikacji z systemem można uzyskać, kontaktując się z helpdeskiem lub z lokalnymi koordynatorami ds. wdrożenia systemu, którzy są zlokalizowani w izbach celnych.

Informacji dostarcza także na bieżąco aktualizowana strona internetowa systemu (www.mf.gov.pl i zakładki podatki/system podatkowy/podatek akcyzowy/System Nadzoru i Przemieszczenia Wyrobów Akcyzowych EMCS).