Czy otwierane dziś Centrum Informacji Służby Celnej będzie działać tak jak Krajowa Informacja Podatkowa?

Tak naprawdę centrum ruszyło już z początkiem stycznia. Ale była to faza testowa. Teraz przechodzimy do działalności w pełnym zakresie. Dzwoniący otrzymają ogólne informacje z zakresu zadań Służby Celnej, czyli dotyczące przepisów celnych, wydawania pozwoleń, kontroli podatku akcyzowego czy kontroli gier hazardowych. Można będzie również uzyskać dane teleadresowe naszych jednostek. Podatnicy muszą jednak pamiętać, że uruchomiona infolinia ma służyć jedynie doradztwu w kontaktach z organami celnymi i organami podatkowymi w zakresie akcyzy i gier hazardowych. Centrum nie udziela wiążących interpretacji. Wiążących informacji taryfowych udziela wyłącznie dyrektor Izby Celnej w Warszawie, a indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego pozostają w gestii Krajowej Informacji Podatkowej. W miarę uruchamiania ogólnokrajowego centrum informacji stopniowo wygaszamy stanowiska informacyjne w izbach celnych. Planujemy natomiast uruchomienie w każdej izbie celnej komórki komunikacji społecznej, która będzie odpowiadać za upowszechnianie informacji na poziomie izby i podległych jej urzędów celnych. Z uwagi na specyfikę działania pozostaną również punkty informacyjne na lotniczych przejściach granicznych.

Ile osób będzie pracowało w centrum?

Około 15 specjalistów pierwszego kontaktu, ekspertów oraz kadry technicznej. Poza tym zorganizowanie ogólnopolskiej informacji i przeniesienie jej do jednej Izby Celnej w Katowicach pozwoliło na wykorzystanie etatów z pozostałych izb i przesunięcie ich do innych zadań, np. w ramach obsługi przedsiębiorców. W sumie było to kilkadziesiąt osób.

Gdzie podatnicy powinni dzwonić?

Infolinia dostępna jest pod numerem: 801 470 477. Telefon dla osób dzwoniących z zagranicy to (+48) 33 857 62 51, faks 33 857 63 83. Można też kontaktować się z nami e-mailem: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl.