Jedna ze zmian, którą proponuje wprowadzić od lipca Ministerstwo Finansów, dotyczy nowych zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku od dochodów z odsetek bankowych. Dlaczego są wprowadzane te zmiany?

Ministerstwo Finansów opublikowało już założenia do nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedna ze zmian ma na celu uszczelnienie systemu w zakresie opodatkowania dochodów z odsetek bankowych, tzw. podatek Belki. Zmiany te mają uniemożliwić unikanie podatku od oszczędności z tytułu lokat bankowych. Wiele banków od jakiegoś czasu ma w swojej ofercie tzw. lokaty jednodniowe. Jest to rozwiązanie optymalizujące obciążenia podatkowe, gdyż przy określonej wysokości lokaty obecnie obowiązujące zasady zaokrąglania dochodu i podatku umożliwiają uniknięcie opodatkowania.

Jak zmienią się zasady zaokrąglania?

Nie tak jak jest teraz, gdy końcówki zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Oznacza to, że niezależnie od wysokości zdeponowanych środków, jak i okresu oszczędzania, zawsze pojawi się podatek do zapłaty. Zasady te mają dotyczyć również odsetek lub dyskonta od papierów wartościowych, np. obligacji skarbowych. Bez mian pozostaną natomiast zasady zaokrąglania tego typu dochodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej.

Czy ta propozycja jest związana z poszukiwaniem dodatkowych wpływów budżetowych?

Rozważane założenia to kolejna próba poszukiwania wpływów budżetowych przez uszczelnienie systemu podatkowego. Autorzy pomysłu zakładają, że przyniesie ona budżetowi ok. 400 mln zł dodatkowych wpływów rocznie, poczynając od roku 2012. Oznacza to, że ten zabieg fiskusa ma zwiększyć tego typu wpływy o ok. 20 – 25 proc. w porównaniu z rokiem 2009.