1 stycznia 2011 r. rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych za 2010 rok. Czy urzędy skarbowe już się do tej akcji przygotowują?

Owszem. Osoby, które uzyskały w 2010 roku dochód, powinny do 2 maja 2011 r. złożyć zeznanie roczne PIT. Aby wypełnić ten obowiązek w najwygodniejszy dla siebie sposób, warto przyjrzeć się możliwościom, jakie oferują nam urzędy skarbowe.

Wbrew obiegowej opinii ominięcie czasochłonnej, a przez to i uciążliwej podróży do właściwego urzędu skarbowego oraz kolejki do okienka jest bardzo proste. W tym celu wystarczy wypełnić i wysłać PIT przez internet. Aby skorzystać z tej możliwości trzeba jedynie przygotować takie dane jak NIP, imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, kwota przychodu z deklaracji za ubiegły rok. Te wszystkie elementy zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji i zastępują podpis. E-deklarację można wysłać indywidualnie, wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jakie deklaracje można wysłać przez internet?

W 2011 roku można wysłać przez internet następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2010 rok oraz wniosek PIT-16 w 2011 r. Ponadto można złożyć korektę deklaracji za 2008 rok: PIT-37, za 2009 rok: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, a za 2010 rok druki: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39, PIT-16A i PIT-19A. Dla osób, które po raz pierwszy zdecydują się na wybór tej formy złożenia zeznania rocznego, została przygotowana specjalna instrukcja wypełniania zeznań krok po kroku i można z niej skorzystać na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

Czy na dodatkową pomoc w urzędzie mogą liczyć podatnicy, którzy zdecydują się na tradycyjną formę rozliczenia?

Tak. Dla zwolenników składania PIT-u osobiście w okienku urzędy w całym kraju zostaną dodatkowo otwarte w dni wolne od pracy. W zależności od zapotrzebowania w danym regionie, „Dniami otwartymi” będą 5 marca i 30 kwietnia. Ponadto w dniach 28, 29 kwietnia i 2 maja urzędy wydłużą godziny pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych izb skarbowych bądź urzędów.