Na jakim etapie są prace nad wdrożeniem w administracji skarbowej programu e-Podatki?

W drodze konkursu wyłoniliśmy już doradcę strategicznego programu e-Podatki, którym jest PricewaterhouseCoopers. Pracujemy teraz nad modelem docelowym funkcjonowania administracji podatkowej. Prace chcemy zakończyć w listopadzie br. Następnie będziemy pracować nad realizacją zamówień publicznych. W przyszłym roku planujemy ogłoszenie dwóch, może trzech przetargów.

Czy możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną to jeden z elementów systemu e-Podatki?

Tak. Co roku staramy się wdrażać pojedyncze rozwiązania, jak np. deklaracje elektroniczne, których wprowadzenie jest kolejnym krokiem do informatyzacji administracji podatkowej.

Czego mogą oczekiwać podatnicy w przyszłym roku?

Chcemy, aby wszystkie deklaracje PIT mogły być składane drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Tą samą drogą będzie można składać korekty deklaracji. Zmierzamy też do uproszczenia procedur składania e-deklaracji przez małżonków. Projekt zmian w tym zakresie znajduje się już w Sejmie. Na podstawie przepisów w nim zawartych małżonkowie będą mogli składać wspólne zeznanie w sytuacji, gdy tylko jeden z nich podpisze zeznanie. Znikną też dzisiejsze papierowe oświadczenia, które małżonkowie muszą składać w urzędzie skarbowym, jeśli chcą wysłać PIT drogą elektroniczną. Mamy nadzieję, że likwidacja tej bariery w rozliczeniu PIT za 2010 rok spowoduje, że liczba zeznań małżeńskich w postaci elektronicznej znacznie wzrośnie. W tym roku mieliśmy ich nieco ponad 14 tysięcy.

Czy w tym roku podatnicy mogą liczyć na jakieś ułatwienia?

Umożliwiliśmy już składanie zagranicznym pełnomocnikom polskich podatników elektronicznych wniosków o zwrot VAT. Chodzi oczywiście o zwrot podatku, który polski podatnik zapłacił w innym państwie członkowskim UE. Polska administracja działa w ramach wspólnego systemu VAT-Refund wdrożonego przez Komisję Europejską w tym roku.

A jak z wymianą informacji o podatnikach między urzędami?

W połowie przyszłego roku chcemy uruchomić procedurę, która pozwoli na wymianę informacji o dochodach beneficjentów pomocy społecznej. Dziś jest tak, że osoba, która np. ubiega się o środki z pomocy społecznej, musi uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów. Chcemy, aby beneficjent pomocy społecznej składał oświadczenie o swoich dochodach. To oświadczenie byłoby następnie weryfikowane pomiędzy urzędami w stworzonej do tego bazie danych. Pracujemy nad tym wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Będzie to pierwszy element elektronicznej administracji, która zamiast żądać od obywatela przynoszenia kolejnych dokumentów, wymieni informację między sobą. Tego typu usługi będą na pewno rozszerzane na inne dziedziny.