Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą tylko sezonowo mają takie same powinności podatkowe jak przedsiębiorcy działający przez cały rok. Obowiązują ich te same przepisy, np. obowiązek zarejestrowania firmy, odprowadzanie należnych podatków. Należy podkreślić, że międzysezonowa przerwa w działalności nie stanowi zaprzestania jej wykonywania.

Pod jakim kątem są sprawdzani podatnicy, którzy prowadzą firmy w okresie wiosenno-letnim?

Okres ten jest specyficzny. Do wielu turystycznych miejscowości Pomorza Zachodniego przybywają wtedy w poszukiwaniu zarobku przedsiębiorcy z innych części kraju. Liczba działających punktów sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów i usług wyraźnie wzrasta. W tych warunkach działania inspektorów urzędu kontroli skarbowej realizowane są w trybie uproszczonym, w ramach postępowań mandatowych. Nie oznacza to, że w uzasadnionych przypadkach nie są podejmowane kontrole prowadzone na podstawie pełnej procedury.

Jakie błędy podczas kontroli pojawiają się najczęściej?

W swoich działaniach inspektorzy biorą pod uwagę to, że część firm, w szczególności prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach, nie ma obowiązku posiadania kas. U tych, którzy posiadają kasy, sprawdzana jest poprawność ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych. Stwierdzane najczęściej nieprawidłowości to sprzedaż z pominięciem rejestracji na kasie oraz niewydawanie paragonów. Każda osoba dopuszczająca się takiego czynu – a zobowiązana do ewidencji obrotu za pomocą kas – może być ukarana mandatem. Maksymalna wysokość to obecnie 2634 zł, minimalna – 131,70 zł.

*Bogusław Jóźwik

z Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie