Jakie są skutki takich regulacji?

Rozwiązania te spowodowały, że Słowacja, Szwecja i Dania odnotowały duży napływ kapitału zagranicznego, a zainteresowanie inwestorów Holandią, Belgią i Luksemburgiem zawsze było duże w porównaniu z krajami, które takich zwolnień nie stosują. Takie regulacje sprzyjają reinwestowaniu osiągniętych zysków, tworzeniu miejsc pracy i podejmowaniu nowych przedsięwzięć. W Polsce ich jednak nie ma.

Na polski system podatkowy narzekają również przedsiębiorcy.

Faktycznie, dzieje się tak, ponieważ dochodzi do podwójnego opodatkowania zysków firm i ich udziałowców. Pierwszy raz podatek dochodowy musi zapłacić spółka, a drugi raz taki udziałowiec. To powoduje, że realnie opodatkowanie kształtuje się na poziomie 34,39 proc. Udziałowcowi nie przysługuje w Polsce prawo do odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę. Rozwiązanie takie ogranicza inwestycje w Polsce oraz gromadzenie kapitału.

W innych krajach są korzystniejsze przepisy?

Niektóre kraje Europy posiadają mechanizmy podatkowe, pozwalające unikać podwójnego opodatkowania wypłat z zysków. Zyski opodatkowane na poziomie spółki albo w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w przypadku wypłaty w formie dywidendy na rzecz udziałowców, albo podlegają opodatkowaniu zredukowanemu, uwzględniającemu podatek zapłacony przez spółkę, tak aby suma tych podatków nie przekraczała określonego poziomu (tzw. kredyt podatkowy przypisany).

* Jarosław Bieroński

doradca podatkowy, radca prawny, szef działu doradztwa podatkowego w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak