PAULINA BĄK

Jakie są różnice w przeprowadzaniu kontroli wyrobów akcyzowych i kontroli podatkowej?

DOMINIKA CABAJ

Kontrolę czynności wykonywanych na wyrobach akcyzowych wszczyna się na podstawie legitymacji służbowej i upoważnienia dla funkcjonariusza celnego do przeprowadzenia kontroli. O kontroli podatkowej należy najpierw zawiadomić podatnika. Daje to możliwość przygotowania się do kontroli. Kontrolowany na podstawie ustawy o Służbie Celnej nie może wyznaczać pełnomocnika do kontroli. Wyjaśnienia powinny składać wszyscy pracownicy kontrolowanego podmiotu, w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków. Czas trwania kontroli celnej, w przeciwieństwie do kontroli podatkowej, jest nieograniczony.

Kontrola na podstawie ustawy o Służbie Celnej w przeciwieństwie do podatkowej wykonywana w określonych miejscach lub przez umundurowanego funkcjonariusza nie wymaga protokołu. Po sporządzeniu protokołu z kontroli podatkowej podatnik ma prawo wnosić zastrzeżenia i wyjaśnienia w terminie 14 dni od doręczenia protokołu. W przypadku protokołu z kontroli na podstawie Służby Celnej istnieje wątpliwość, czy podatnik może wnosić zastrzeżenia.