ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Minął ponad rok od wejścia w życie nowych przepisów celnych dotyczących procedur uproszczonych i pozwoleń pojedynczych. Jakie korzyści wynikają ze stosowania pozwoleń pojedynczych?

JOANNA PĘCZEK-CZERWIŃSKA*

Z punktu widzenia podmiotu dokonującego operacji celnych w wielu państwach UE ważna jest możliwość centralizacji odpraw, jaką daje pozwolenie pojedyncze. Dzięki temu posiadacz pozwolenia zyskuje kontrolę nad całością odpraw. Nie powinny więc zdarzać się np. sytuacje, w których ten sam towar może być klasyfikowany do różnych kodów CN, co może łączyć się z inną stawką cła. Inną korzyścią dla przedsiębiorcy jest również obniżenie kosztów obsługi celnej oraz załatwianie formalności celnych w urzędzie celnym nadzorującym pozwolenie pojedyncze (z reguły państwa siedziby).

A co z ryzykiem?

Ryzyko wystąpienia błędów i niezgodności wynika z faktu, że pozwolenie pojedyncze to także obowiązki statystyczne i podatkowe. Obowiązki regulowane są przez przepisy każdego państwa uczestniczącego, tj. tego, w którym towary znajdują się w momencie odprawy. Posiadacz pozwolenia pojedynczego obejmującego kilka państw UE musi w każdym państwie rozliczyć VAT importowy na obowiązujących tam zasadach. Dużym wyzwaniem jest więc koordynacja i nadzorowanie odpraw celnych, a także wypełnianie obowiązków w poszczególnych państwach. Wszystkie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych wydane przed 2009 rokiem będą podlegały ocenie co do spełniania warunków z obecnie obowiązujących przepisów. Ocena ta musi być dokonana do końca 2011 roku. Ryzykowne jest więc czekanie, bez podjęcia uprzednich działań mających na celu spełnienie nowych wymagań, do chwili, gdy organy celne rozpoczną proces weryfikacji.