MAGDALENA MAJKOWSKA

BARTOSZ MATUSIK

Zgodnie z nowelizacją, podatnicy uzyskujący przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych podobnych umów mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód. W przypadku gdy taki przychód będzie otrzymany w grudniu, oświadczenie o wyborze ryczałtu powinno zostać złożone do końca roku. Obecnie oświadczenie o wyborze ryczałtu należy składać przed dniem uzyskania pierwszego przychodu.

Dlaczego ta zmiana jest istotna?

Dotyczy ona licznej grupy podatników osiągających przychody z najmu, które nie stanowią ich dochodów z działalności gospodarczej. Takie dochody mogą być opodatkowane ryczałtem (8,5 proc. przychodów) bądź według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc. uzyskanego dochodu). Dotychczas, aby skorzystać z atrakcyjnej możliwości wyboru ryczałtu, podatnik musiał, przed uzyskaniem pierwszego przychodu, złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie. Niedochowanie terminu powoduje, że przychody z najmu podlegają w bieżącym roku opodatkowaniu według zasad ogólnych.

W jakich sytuacjach obecne przepisy utrudniają wybór ryczałtu od przychodów z najmu w trakcie roku?

Należy pamiętać, że przychodem z chwilą otrzymania są kwoty i świadczenia, w tym, inaczej niż w przypadku dochodów z działalności gospodarczej, zadatki i zaliczki. Wyobraźmy sobie, że podatnik, zawierając umowę najmu, pobiera gotówką zaliczkę na poczet pierwszego czynszu. Jeżeli najpóźniej w tym dniu nie złoży w urzędzie skarbowym odpowiedniego oświadczenia, wybór na bieżący rok ryczałtu 8,5 proc. staje się niemożliwy. Dotychczasowe przepisy były zatem restrykcyjne i utrudniały wynajmującym wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dlatego zmiany przyjęte przez Sejm należy ocenić pozytywnie.

Ustawę teraz rozpatrzy Senat. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.