• Rząd przyjął uchwałę modernizacyjną dla Służby Celnej. Przyznaje ona tej Służbie 200 mln zł na 2009 rok. To dobra wiadomość, prawda?

- Ogólna kwota jest imponująca. Część z niej zostanie przeznaczona na wyposażenie w sprzęt oraz budowę i modernizację obiektów, zakup sprzętu laboratoryjnego. Dla funkcjonariuszy przeznaczono niecałe 105 mln zł, w tym na podwyżkę uposażeń zasadniczych ok. 30 mln zł. Jeżeli uposażenia celników mają osiągnąć poziom uposażeń w Straży Granicznej, to według danych z uzasadnienia do wcześniejszego projektu uchwały modernizacyjnej, otrzymujemy szokujący wynik, że podwyżki przewidziano tylko dla ok. 4,6 tys. funkcjonariuszy. Zastanawiamy się więc, czy reforma zmierza do pozbawienia statusu funkcjonariusza ponad 10 tys. obecnych funkcjonariuszy i dla nich nie przewidziano żadnej podwyżki, czy też w rzeczywistości jest dużo niższa. Dzisiaj mamy 14 tys. funkcjonariuszy i ok. 2 tys. cywili.

• W projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok zapewnione są środki na realizacje uchwały modernizacyjnej. Czy wystarczające?

- W projekcie ustawy budżetowej muszą być zapewnione środki na realizacje uchwały, w przeciwnym razie rząd narazi się na kompromitację. Rada Ministrów przyjęła, że pewne kwoty są niezbędne do reformy Służby Celnej, konsekwencją jest ich ujęcie w projekcie budżetu.

• Jakich zmian celnicy oczekują w przyszłym roku?

- Najważniejsza jest stabilizacja i pewność dłuższego zatrudnienia na jednym stanowisku, bez zagrożenia przeniesieniem czy alokacją. Oczekują również, że nowe przepisy pozwolą nam skuteczniej i efektywniej wykorzystać potencjał pracowników i funkcjonariuszy w zwalczaniu nadużyć oraz sprawniejszą obsługę podmiotów. Pomijani w podwyżkach przez ostatnie lata oczekują też wzrostu uposażeń, ograniczenia uznaniowości na rzecz motywacyjnego systemu wynagrodzeń, zmiany filozofii podejścia sporej części wyższej kadry kierowniczej do zarządzania i problemów SC i jej funkcjonariuszy. Niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywaniu obowiązków oraz wprowadzenie ochrony prawnej. Wreszcie wprowadzenia takich przepisów ustawy o Służbie Celnej, popartych rzetelną analizą, które zapewnią faktyczne usprawnienie naszej formacji i nadadzą jej docelowego kształtu.