ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Od 2010 roku podatnicy świadczący usługi najmu mogą korzystać z ryczałtowego opodatkowania przychodów według stawki 8,5 proc. Czy w VAT ciążą na nich jakieś dodatkowe obowiązki?

ANDRZEJ NIKOŃCZYK*

To zależy od przedmiotu najmu, np. najem lokali mieszkalnych na cele mieszkalne korzysta ze zwolnienia od VAT i nie wymaga prowadzenia ewidencji. Jeśli jednak byłby to lokal użytkowy, będzie on podlegał opodatkowaniu VAT, chyba że podatnik wybierze zwolnienie podmiotowe.