Wzrost stawek wynika z dostosowania ich do minimalnych stawek przewidzianych przez przepisy UE. Wzrost stawek jest też na rękę Ministerstwu Finansów, które liczy na większe dochody budżetowe.

Wzrośnie stawka kwotowa akcyz na papierosy o15,9 proc., tj. z 138,50 zł do 146,83 zł za 1000 szt. Ministerstwo przewiduje, że po zmianach średnia cena detaliczna paczki papierosów wyniesie 8,09 zł/20 szt., co oznacza wzrost o ok. 33 gr w stosunku do 2009 roku. Z 60 zł na 64 zł za tonę wzrośnie stawka na oleje opałowe niepodlegające obowiązkowi barwienia i znakowania oraz paliwa opałowe o gęstości równej bądź wyższej niż 890 kg/m3. Podniesiona zostanie również akcyza na paliwa do silników odrzutowych (z 1072 zł na 1401 zł za 1000 litrów), gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych (ze 100 zł za tonę do ok.

521 zł za tonę), węgiel i koks oraz gaz ziemny przeznaczone do celów opałowych (z 1,18 zł do 1,28 zł za gigadżul). W przypadku ostatnich wymienionych wyrobów wzrost stawek akcyzy nie wpłynie na ich ceny, gdyż będą one nadal objęte zwolnieniem z akcyzy bądź stawką zerową.

W przyszłym roku czekają nas też zmiany, które mają duże znaczenie dla firm zajmujących się produkcją lub obrotem wyrobami akcyzowymi. Czy to prawda?

Tak. Do najważniejszych z nich należy wprowadzenie regulacji dotyczących krajowego systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.