EWA MATYSZEWSKA

Podatnik może żądać zwrotu nadwyżki VAT za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) w terminie: 25, 60 lub 180 dni od złożenia rozliczenia. Czy podatnik musi spełnić dodatkowe warunki, aby zwrot otrzymać?

DOROTA BORKOWSKA*

W odniesieniu do 60-dniowego terminu zwrotu podatnik nie musi spełniać dodatkowych warunków. Przyjmuje się, że jest to termin podstawowy, w którym prowadzący działalność gospodarczą podmiot może otrzymać zadeklarowaną nadwyżkę.

Czy przedsiębiorca może otrzymać zwrot wcześniej?

Tak. Może on wnioskować o zwrot w terminie 25 dni od złożenia rozliczenia, jeżeli kwota podatku naliczonego wykazana w deklaracji wynika z zapłaconych w całości faktur; z dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, a także w przypadku gdy wykazał podatek należny od czynności, dla których stał się podatnikiem jako nabywca.

Kiedy nastąpi zwrot w ciągu 180 dni?

Następuje on – na umotywowany wniosek – gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie dokonywał dostaw i świadczenia usług poza terytorium kraju.