EWA MATYSZEWSKA

HENRYK ŚWINIARSKI

W tym roku mamy VI Ranking urzędów skarbowych. Co takie przedsięwzięcia dają urzędom skarbowym?

W obliczu zmieniających się warunków gospodarczych, przepisów prawa podatkowego i przede wszystkim podejścia do klienta zewnętrznego i jego oczekiwań, ranking z punktu widzenia działalności urzędów skarbowych motywuje do poprawy i doskonalenia obszarów swojej działalności – co można zauważyć w badaniach przeprowadzonych w ostatnich latach. Niejednokrotnie urzędy skarbowe, które w poprzednich latach nie klasyfikowały się w górnym przedziale rankingu, obecnie poprawiły swoją pozycję.

Ja należy postrzegać administrację skarbową?

Jako całość organizacyjną, nie zaś poszczególne jednostki zaszeregowane w rankingu. Przez pryzmat działania administracji podatkowej jako ogółu doskonale widać, że indywidualna rywalizacja przekłada się na efektywność całego zespołu.

Czyli można powiedzieć, że urzędnicy wyciągają wnioski z każdego rankingu?

Owszem. Rankingi dają możliwość porównywania się urzędów w skali globalnej, co w konsekwencji przekłada się na współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy urzędami zbliżonymi pod względem wielkości organizacyjnej i profilem podatnika, poprawę efektywności działania służb podatkowych oraz uwypukleniu funkcji usługowej i traktowaniu podatnika jako klienta, któremu należy ułatwić dobrowolne i prawidłowe wypełnianie obowiązków przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.

Obecna ocena działalności administracji podatkowej w porównaniu z rosnącymi oczekiwaniami klienta pokazuje, że administracja podatkowa powinna nieustannie się doskonalić w kontekście postrzegania zarówno przez podatnika, jednostki nadrzędne oraz media, które mają ogromny wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku organizacji.