EWA MATYSZEWSKA

MAREK KUTARBA

Kiedy poznamy nowe rozporządzenie określające zakres zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych? Obecne obowiązuje do końca grudnia.

MACIEJ GRABOWSKI*

Rada Ministrów przyjęła projekt, który zakłada uszczegółowienie delegacji dla ministra finansów do wydania tego rozporządzenia, co jest zgodne z wytycznymi wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca tego roku. W ustawie o VAT znajdą się precyzyjne wytyczne, którymi minister musi się kierować, określając katalog zwolnień ze stosowania urządzeń fiskalnych. Dobrze by było, aby parlament zajął się tą zmianą bez zbędnej zwłoki, tak aby ta zmiana do ustawy o VAT weszła w życie najpóźniej w połowie grudnia. Minister finansów musi na podstawie nowej delegacji przed końcem roku wydać rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych.

Czy projekt nowego rozporządzenia jest już gotowy?

Nowe rozporządzenie będzie opierało się na przepisach zmienionej ustawy o VAT. Na ich podstawie możemy wydać nowe rozporządzenie.

Czyli MF będzie czekało do połowy grudnia z pisaniem nowego rozporządzenia?

Mam nadzieję, że będzie to wcześniej niż połowa grudnia. Gdy nowela VAT zostanie uchwalona, będziemy mogli opracować ostateczny kształt rozporządzenia. Nie będziemy czekać na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Które zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych nie będą przedłużone?

Docelowo chcemy objąć obowiązkiem stosowania kas jak najszerszą grupę podatników. Za wcześnie, żeby mówić o szczegółach. Lista podatników, która takim nowym obowiązkiem miałaby być objęta, nie jest jeszcze opracowana, ale termin wprowadzenia tego obowiązku będzie dostosowany do możliwości podatników.

Rada Ministrów nie przyjęła propozycji wprowadzenia ograniczeń w zakresie odliczania VAT od paliwa do zakupu samochodów, na które MF ma już zgodę europejskiego Komitetu ds. VAT. Co dalej z odliczaniem VAT, pomysł przepadł?

Absolutnie nie przepadł. Na Radzie Ministrów przedstawialiśmy założenia do nowelizacji ustawy o VAT, w której zamieściliśmy m.in. pomysł ograniczenia możliwości odliczania VAT od paliwa. Rząd nie przyjął tej części założeń. Dwie inne części, tj. podniesienie limitu dla zwolnienia VAT i uszczegółowienie delegacji dla ministra finansów do wydania rozporządzenia o zwolnieniach ze stosowania kas fiskalnych, zostały przyjęte. Taka decyzja nie oznacza, że odeszliśmy od pomysłu wprowadzenia ograniczeń w odliczaniu VAT od aut i paliwa do nich. Ta dyskusja jest dowodem na to, że zaproponowany kształt regulacji budzi wątpliwości, zwłaszcza w zakresie samochodów kupionych w tym roku.